Ekipi dhe Kontaktet

Alush Berisha

Koordinator i Programit

email

Besa Luzha

Koordinatore e Programit

email

Rudina Nallbani Hoxha

Koordinatore e Programit

email

Egzon Osmanaj

Koordinator i Programit

email

Antoneta Coli

Koordinatore e Programit / Financa

email

Rene Schlee

Drejtorë i Zyrës

email

Nora Tahiri

Menaxhere e Zyrës

email

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Rr. Pashko Vasa 23
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org

Puna praktike

Puna praktike

Zyra e Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) në Kosovë ofron rregullisht punë praktike. më shumë

Lokacioni

Kthehu në fillim