Publikime

Publikimet më të reja

Kosova we want - që duam - koje hoćemo

Kosova we want - që duam - koje hoćemo

Siguri sociale - zhvillim ekonomik - punë dhe jetë e dinjititetshme
Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (4,2 MB PDF-File)


Kosova we want - që duam - koje hoćemo

Kosova we want - që duam - koje hoćemo

Socijalna sigurnost - ekonomski razvoj - dostojanstven rad i život
Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (4,4 MB PDF-File)


Youth study Kosovo 2018/2019

Rrumbullaku, Oltion

Youth study Kosovo 2018/2019

Berlin, 2019

Shkarko publikimin (590 KB, PDF-File)


Studimi për rininë - Kosovë 2018/2019

Rrumbullaku, Oltion

Studimi për rininë - Kosovë 2018/2019

Berlin, 2019

Shkarko publikimin (560 KB, PDF-File)


Studija o mladima Kosovo 2018/2019

Rrumbullaku, Oltion

Studija o mladima Kosovo 2018/2019

Berlin, 2019

Shkarko publikimin (560 KB, PDF-File)


Analysis of Kosovo's education system

Aliu, Luljeta

Analysis of Kosovo's education system

Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (14 MB, PDF-File)


Analiza kosovskog obrazovnog sistema

Aliu, Luljeta

Analiza kosovskog obrazovnog sistema

Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (7 MB, PDF-File)


Analizë sistemit arsimor në Kosovë

Aliu, Luljeta

Analizë sistemit arsimor në Kosovë

Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (7 MB, PDF-File)


Pagat në sektorin publik në Kosovë

Abazi, Dardan; Ejupi, Burim

Pagat në sektorin publik në Kosovë

Hulumtim
Prishtina, 2019

Shkarko publikimin (2,3 MB PDF-File)


Socijalne politike u programima političkih partija

Socijalne politike u programima političkih partija

Da li je jednakost važna?
Prishtina, 2018

Shkarko publikimin (2,8 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Rr. Pashko Vasa 23
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org

Green Energy

FES Kosova ka publikuar një fletushkë në kuadër të fushatës për shtytjen e zhvillimit ekonomik përmes platformës Kosova që Duam, në të cilën ekonomia ndërlidhet me energjinë e gjelbërt. Fletushka prezanton disa rekomandime se si ekonomia e Kosovës mund të ndërtohet përmes energjisë së gjelbërt, duke ndërmarrë hapa ku profesionistët e duhur mund të angazhohen në këtë fushë, planfikimi bëhet në mënyrë strategjike, si dhe përgjegjësitë dhe akterët relevantë të fushës definohen. Benefitet e një aktivizmi të tillë sjellin një ambient të shëndetshëm, energji të sigurt, si dhe punësim dhe zhvillim të qëndrueshëm.
Download

Kthehu në fillim