16.05.2018

Saopćenje za javnost

„Jednakost je važna“

 

Fondacija Friedrich-Ebert, u saradnji sa Centrom za društvena istraživanja „Analitika“ objavljuje izvještaj o nejednakosti u jugoistočnoj Evropi.

 

Povodom održavanja Samita zemalja Zapadnog Balkana, koji će se održati u Sofiji 17. maja 2018. godine, Fondacija Friedrich-Ebert (FES) i Analitika bi Vam željeli skrenuti pažnju na novi regionalni izvještaj o nejednakosti u jugoistočnoj Evropi.

Na osnovu dostupnih podataka iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije i Srbije, izvještaj pokazuje da su nejednaknosti u dohocima među najvećima u Evropi. Glavni razlog za to su slaba tržišta rada u regiji, jer visoka stopa nezaposlenosti, kao i rad u prekarnim uslovima i na crno značajno doprinose nejednakosti. Štaviše, iako socijalna zaštita i porezni sistemi uglavnom neutraliziraju nejednakost, gotovo da ne postoje progresivni porezni sistemi koji bi olakšali poresko opterećenje za one lošijeg materijalnog stanja. Sistemi socijalne zaštite ne smanjuju nejednakost i siromaštvo u dovoljnoj mjeri. Nedostupnost kvalitetnog obrazovanja kao i nepostojanje jednakih šansi za sve u regiji povećavaju  nejednakost.

Uprkos ozbiljnim posljedicama nejednakosti, vlade u zemljama jugoistočne Evrope ne posvećuju dovoljno pažnje ovom problemu. Politike fleksibilnosti i deregulacije tržišta rada su ustvari povećale prekarni rad i u neznatnoj mjeri smanjile nezaposlenost. Ako se posmatraju socio-ekonomske reforme u integracijskom procesu ka Evropskoj uniji, onda se vidi da nema dovoljno mjera koje se bave ekonomskom nejednakošću.

Ključni uzroci nejednakosti prema ovom izvještaju su u oblastima  obrazovanja, zaposlenja, oporezivanja i socijalne politike.

Ključne preporuke ovog izvještaja možete pronaći na linku:

library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/14451.pdf

Cijeli izvještaj je dostupan na linku:

library.fes.de/pdf-files/bueros/sarajevo/14452.pdf

Istovremeno Vam skrećemo pažnju na studiju: Nejednakost u BiH – od praznih džepova do punih sefova autora Ognjena Đukića, koje možete pronaći na web stranici bosanskohercegovačkog ureda Fondacije Friedrich Ebert:

 Link: http://www.fes.ba/files/fes/pdf/publikationen/2016/Nejednakost%20u%20BiH.PDF

 

 Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, molimo vas da se obratite glavnoj autorici, gospođi Mirni Jusić na e-mail adresu: mirna.jusic@analitika.ba

 

*Fondacija Friedrich Ebert u jugoistočnoj Evropi*

Nakon više od dvije decenije rada u jugoistočnoj Evropi, FES smatra da bi izazove i probleme s kojima se regija i dalje suočava, najbolje bilo riješiti putem zajedničkog regionalnog okvira. Naša posvećenost unapređenju suštinskih interesa demokratske konsolidacije, socijalne i ekonomske pravde i mira kroz regionalnu saradnju, od 2015. godine je ojačana uspostavljanjem infrastrukture za koordinaciju regionalnog rada FES-a iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina: Regionalni dijalog za Jugoistočnu Evropu (Dijalog JIE).

 

Dijalog JIE analizira zajedničke izazove u regiji i razvija odgovarajuće regionalne programe i aktivnosti u bliskoj saradnji sa dvanaest FES-ovih kancelarija u jugoistočnoj Evropi. Štaviše, integrirali smo naš regionalni rad u zajedničke inicijative sa našim kolegama u Berlinu i Briselu. Cilj nam je da se informišemo i budemo informisani naporima kako lokalnih tako i međunarodnih organizacija kako bismo što efikasnije unaprijedili rad u jugoistočnoj Evropi.

Naše regionalne inicijative se vode kroz sljedeće tri slijedeće oblasti:

• Socijaldemokratska politika i vrijednosti

• Socijalna i ekonomska pravda

• Progresivna mirovna politika

Naša web-stranica pruža informacije o pojedinačnim projektima unutar svake od pomenutih oblasti, prethodnih događaja i budućih inicijativa: www.fes-southeasteurope.org

 

**Analitika**

Centar za društvena istraživanja „Analitika“ je neprofitna i nevladina organizacija osnovana u julu 2009. godine, sa sjedištem u Sarajevu, u Bosni i Hercegovini. Misija Analitike je da poboljša proces javnih politika obavljajući društveno relevanta i visoko kvalitetna istraživanja. U procesu istraživanja, organizacija pridaje veliku važnost primjeni savremenih metoda istraživanja, analitičkih kapaciteta, kompetencijama i iskustvu svojih istraživača_ica, kao i strogim vanjskim procesima kontrole svojih publikacija.

Analitika se bavi istraživanjima u oblastima vladavine prava, reforme javne uprave sa fokusom na lokalnu samoupravu, medija i komunikacije.

Za više informacija, molimo vas da posjetite web stranicu Analitike: www.analitika.ba

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Pashko Vasa Str. 23
10000 Prishtina
Republic of Kosovo

+383 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org

back to top