Wednesday, 23.05.2018 - Wednesday, 23.05.2018 - Hotel Emerald

NACIONALNI KONGRES - KOSOVO KAKVOG VOLIMO

Go to event

Socijalna sigurnost – ekonomski razvoj – rad i dobar život

 

Javna nacionalna konsultacija zainteresovanim stranama, se organizuje od Fondacije Friedrich Ebert (FES), Priština, u partnerstvu sa našim lokalnim partnerima.
Ovaj događaj predstavlja prvi korak ka nacionalnoj platformi za sve Kosovare koji žele biti politička snaga za pozitivne promene u zemlji.

Ova platforma ima za cilj zajednički rad kako bi osigurala ljudska prava za socijalnu sigurnost i inkluziju, za ekonomski razvoj, koji pruža bolje uslove života i radna mesta u zdravom okruženju. Verujemo da su aktuelni  uslovi života Kosovara više nego dovoljan argument za ovu nacionalnu i inkluzivnu inicijativu.
Ovim Nacionalnim kongresom, FES Kosovo teži pružiti platformu za proces građanskog aktivizma, u cilju razvijanja novih društvenih i demokratskih politika u zemlji. Stoga, pozivamo sve
–  građane i političare –  koji su spremni da stvore jedan glas i jednu strategiju za aktivno rešavanje glavnih problema u našoj zemlji.

Potrebno nam je:

·                   Zdravstveni sistem za sve građane - pristupačan i efikasan.

·                   Savremeni obrazovni sistem - povezan sa svetom rada i ekonomskim razvojem.

·                   Minimalan, ali dostojanstveni standard socijalne sigurnosti za sve građane -  prema standardima EU-a.

·                   Održivi ekonomski razvoj - izgrađen veštinama i preduzetništvom – u vezi sa zahtevima regionalnog i evropskog tržišta.

·                   Demokratski okvir za efikasno i inkluzivno učešće građana na centralnom i lokalnom nivou - sa politikom poštovanja potreba građana.

Zajedno, mi sakupljamo sva svoja iskustva, informacije i stručnost. Razvijamo vodič -  korak po korak - za stvaranje boljih uslova života kroz drugačije politike na Kosovu. Mi postajemo aktivn za Kosovo koje hoćemo.

Go to event

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org

Na početak