Publikacije

Najnovije publikacije

Kosova we want - që duam - koje hoćemo

Siguri sociale - zhvillim ekonomik - punë dhe jetë e dinjititetshme
Prishtina, 2019

Preuzmi publikaciju (4,2 MB PDF-File)


Kosova we want - që duam - koje hoćemo

Socijalna sigurnost - ekonomski razvoj - dostojanstven rad i život
Prishtina, 2019

Preuzmi publikaciju (4,4 MB PDF-File)


Rrumbullaku, Oltion

Youth study Kosovo 2018/2019

Berlin, 2019

Preuzmi publikaciju (590 KB, PDF-File)


Rrumbullaku, Oltion

Studimi për rininë - Kosovë 2018/2019

Berlin, 2019

Preuzmi publikaciju (560 KB, PDF-File)


Rrumbullaku, Oltion

Studija o mladima Kosovo 2018/2019

Berlin, 2019

Preuzmi publikaciju (560 KB, PDF-File)


Aliu, Luljeta

Analysis of Kosovo's education system

Prishtina, 2019

Preuzmi publikaciju (14 MB, PDF-File)


Aliu, Luljeta

Analiza kosovskog obrazovnog sistema

Prishtina, 2019

Preuzmi publikaciju (7 MB, PDF-File)


Aliu, Luljeta

Analizë sistemit arsimor në Kosovë

Prishtina, 2019

Preuzmi publikaciju (7 MB, PDF-File)


Abazi, Dardan; Ejupi, Burim

Pagat në sektorin publik në Kosovë

Hulumtim
Prishtina, 2019

Preuzmi publikaciju (2,3 MB PDF-File)


Socijalne politike u programima političkih partija

Da li je jednakost važna?
Prishtina, 2018

Preuzmi publikaciju (2,8 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org

Green Energy

FES Kosovo objavio je brošuru u okviru kampanje za jačanje ekonomskog razvoja preko platforme Kosovo koje hoćemo, u kojoj se ekonomija povezuje sa zelenom energijom. U brošuri su predstavljene neke preporuke o tome kako se ekonomija Kosova može graditi kroz zelenu energiju, preduzimajući korake gde pravi profesionalci mogu biti angažovani u ovoj oblasti, planiranje se obavlja strateški i definišu se odgovornosti i relevantni akteri. Prednosti takvog aktivizma donose zdravo okruženje, sigurnu energiju i održivo zapošljavanje i razvoj.
Download

Najnoviji događaji

Na početak