07.06.2019

Panel Diskutim mbi Rëndësinë e Dialogut Ndërkulturor

Në kuadër të projektit të "Javës së Kulturës së Ballkanit 2019" përfaqësues të rinj nga Zyra Rajonale e Bashkëpunimit Rinor RYCO së bashku me Sekretariatin RYCO dhe ambasadorin gjerman në Kosovë Christin Heldt diskutuan "Rëndësia e Dialogut Ndërkulturor për Rritjen e Bashkëpunimit Rajonal" më 07 Qershor 2019 në Prishtinë. Përfaqësuesit e të rinjve theksuan fuqinë e kulturës për të bashkuar njerëzit dhe për të shkëmbyer përvoja të vlefshme ndërkulturore. Në këtë mënyrë, RYCO ofron mundësi të reja për shkëmbim dhe bashkëpunim në nivel rajonal për të rinjtë. Gjatë diskutimit vijues, pjesëmarrësit nënvizuan lirinë e lëvizjes së kufizuar dhe rrëfimet nacionaliste mbizotëruese si sfida të dialogut ndërkulturor dhe bashkëpunimit rajonal në vendet e Ballkanit Perëndimor.

Projekti "Java e Kulturës Ballkanike 2019" synon të rrisë bashkëpunimin ndërkulturor mes të rinjve në Ballkanin Perëndimor dhe të krijojë mundësi për dialogun ndërkulturor dhe komunikimin ndëretnik nëpërmjet artit dhe kulturës. Diskutimi i panelit u organizua nga ACCESS me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sporteve dhe Friedrich-Ebert-Stiftung në Prishtinë.

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Rr. Pashko Vasa 23
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org