Puna praktike në FES Prishtina

Zyra e Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) në Kosovë ofron rregullisht punë praktike. Puna praktike është paraparë si një mundësi për studentët shqiptarë dhe gjerman të fushës së shkencave politike, drejtësisë, ekonomisë, dhe sociologjisë, por janë të mirëseardhur për të aplikuar edhe studentët tjerë të interesuar për vlerat social demokratike.

Një kërkesë me rëndësi për punën praktike është njohja e shkëlqyer e gjuhës shqipe dhe gjuhës angleze. Njohja e gjuhës gjermane ose gjuhës serbe konsiderohet përparësi, por nuk është e obligueshme.

Kohëzgjatja

Zakonisht puna praktike zgjatë prej 8 – 12 javë. Në disa raste, nëse është e nevojshme, mund të bisedohet edhe për një periudhë kohore të dytë.

Detyrat

Detyrat e punës nuk janë të përcaktuara në mënyrë të prerë dhe ato mund të caktohen në bazë të ngarkesës me punë që e ka zyra. Detyrat në përgjithësi u përkasin këtyre fushave:

  • përgatitja dhe organizimi i konferencave dhe programeve të vizitave,
  • pjesëmarrja në seminare dhe punëtori,
  • hulumtimi dhe shkrimi i teksteve dhe raporteve,
  • ndihma në punët e zakonshme ditore të zyrës.

Aplikuesit duhet të dërgojnë informacionin në vazhdim në gjuhën angleze ose gjermane përmes emailit tek: info(at)fes-kosovo.org 

  • Curriculum Vitae
  • Aplikacionin bashkë me një letër motivuese duke cekur fushat e lëndëve ose interesimin për aktivitet e caktuara
  • Periudha kohore dhe datat e preferuara për kryerjen e punës praktike

Prej muajit korrik – gusht nuk ofrojmë punë praktike.Puna praktike në Zyret e FES-it jashtë vendit

Nëse jeni të interesuar që punën praktike ta kryeni në ndonjërën prej zyrave të Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) në Gjermani, ju lutemi që të vizitoni faqet e internetit të departamenteve dhe të kontaktoni me departamentin që juve ju intereson.

Vizitoni faqet e internetit të departamenteve të FES-it në:

Departamentet kombëtare
Departamentet ndërkombëtare

Ju informojmë se kërkohet njohja e gjuhës gjermane për cilëndo nga punët praktike që ofrohen në zyrat tona në Gjermani.


Përshtypjet e Praktikantëve

Marlene Distler

Ann-Christin Bechtoldt

Vlera Bahtiri

Aurora Mullatahiri

Rozafa Jahaj

Erza Plava

Gesine Weber

Janna Articus

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Rr. Pashko Vasa 23
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org