24.09.2021

Politička Akademija 2021

Šta su tačno principi i vrednosti socijaldemokratije? A kako bi mogla izgledati država blagostanja? Kako se te vrednosti mogu pretočiti u svakodnevnu politiku? A šta je zapravo koncept bezbednosti? Kancelarija FES-a u Prištini je od 17. do 23. Septembra održala Političku akademiju 2021. sa 19 polaznika, dajući im priliku da se odmah pozabave tim pitanjima.

Akademija je započela predavanjem o jezgri socijaldemokratije, kao i uvodom u veze koje se odnose na globalizaciju i ekonomiju. Učesnici su analizirali različite ekonomske modele, radili na prednostima i slabostima ekonomskih modela i aktivno obučavali svoje pregovaračke sposobnosti  u ulozi vlade, sindikata i predstavnika privatnog sektora.

Učesnici su mogli da istraže temu rodne (ne) ravnopravnosti na Kosovu i saznaju kako se rodna ravnoteža može postići kroz određene mere. Štaviše, predstavljen je koncept države blagostanja, dajući učesnicima priliku da aktivno razgovaraju o uticaju koji je Pandemija  COVID-19 imala na stvaranje  države blagostanja na Kosovu. Nakon toga je usledila živa diskusija o tome kako postići socijalno blagostanje kroz socijalni dijalog na Kosovu i u Severnoj Makedoniji, stvarajući osnovu za poređenje između dve države. Uz rastući  značaj političkih, društveno-ekonomskih i kulturnih pomaka, uključili smo predavanja i aktivne faze vezane sa socio-ekološkom transformacijom. Ovogodišnja Politička akademija  opremila je svoje alumniste temeljnom osnovom u različitim političkim oblastima i temama,  kao i uvodom u koncept bezbednosti.

 

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Rr. Pashko Vasa 23
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org