18.05.2022

POLITIKAT INDUSTRIALE – KORNIZË E MUNDËSIVE PËR TRANSFORMIM EKONOMIK

Fillet e politikave të reja industriale: kornizë e cila mundëson transformimin ekonomik të Kosovës është tema e cila u diskutua me studentët e Universitetit të Prishtinës dhe Alumni të Akademisë Politike të FES. Edison Jakurti, autor i Studimit Agjenda Progresive Ekonomike për Kosovën, prezantoi indeksin e përparësise krahasuese të Kosovës karshi shteteve tjera dhe rezultatet e dala nga ky hulumtim. Znj. Valbone Dushi, Drejtoreshë e Departamentit të Industrisë në Ministrinë e Industrisë, Tregtisë dhe Ndërmarrësise (MINT) njoftoi pjesëmarrësit mbi hulumtimet e realizuara nga Departamenti i Industrisë për industritë e veçanta, gjersa Ministria është duke përgatitur Strategjinë e re nacionale për industrinë në Kosovë.

Me studentët dhe Alumni u trajtuan temat të ndërlidhura me industritë me perpsektivë në Kosovë të cilat zvogëlojnë hendekun e pabarazisë, përfshirë politikat e punësimit, përfshirja e të rinjve në politikat publike dhe politikat fiskale.

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Rr. Pashko Vasa 23
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org

Kthehu në fillim