Ekipi dhe Kontaktet

Dr. Peter Hurrelbrink

Drejtorë i Zyrës

email

Rudina Nallbani Hoxha

Menaxhere e projektit

email

Egzon Osmanaj

Menaxhere e projektit

email

Antoneta Coli Mehmeti

Menaxhere e projektit / Financa

email

Nora Luzha Tahiri

Menaxhere e Zyrës

email

Jeta Loshaj

Menaxhere e projektit

email

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Rr. Pashko Vasa 23
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org

Puna praktike

Puna praktike

Zyra e Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) në Kosovë ofron rregullisht punë praktike. më shumë

Lokacioni

Open Street Map

The protection of your data is important for us.
Click on "Activate" to allow us requesting Open Street Map servers to show map.

Activate