Media

The Political Academy of the Friedrich Ebert Stiftung Kosova

The Political Academy of the Friedrich Ebert Stiftung Kosova
Privacy Policy of the Video

X Please note: Once you watch the video, data will be transmitted to Youtube/Google. For more information, see Google Privacy.


Seria 2: Tregimet e familjeve në nevojë #2


Seria 2: Tregimet e familjeve në nevojë #3


Seria 2: Tregimet e familjeve në nevojë #4


Seria 2: Tregimet e familjeve në nevojë #5


Tregimet e kosovarëve gjatë pandemisë COVID 19 #1


Tregimet e kosovarëve gjatë pandemisë COVID 19 #2


Tregimet e kosovarëve gjatë pandemisë COVID 19 #4


Tregimet e kosovarëve gjatë pandemisë COVID 19 #5

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Rr. Pashko Vasa 23
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org

FES Kosova në Youtube

FES Kosova në Youtube

Gjeni më shumë materiale nga video lista jonë. më shumë