18.08.2021

Kampi Veror 3-ditorë me Kongresin Kombëtar të të Rinjve të Kosovës

Në bashkëpunim të ngushtë me Kongresin Kombëtar të të Rinjve të Kosovës (NYC), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) organizoi një Kamp Veror 3-ditor nga 30 korriku deri më 1 gusht 2021

Në bashkëpunim të ngushtë me Kongresin Kombëtar të të Rinjve të Kosovës (NYC), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) organizoi një Kamp Veror 3-ditor nga 30 korriku deri më 1 gusht 2021 i cili bashkoi anëtarët e rinj të NYC jashtë sferës dixhitale për herë të parë që nga fillimi i pandemisë. Është me priritet të lartë inkurajimi i anëtarëve të rinj të shpërndarë në të gjithë Kosovën që të njihen në mënyrë aktive me njëri -tjetrin në mënyrë që të krijohet një hapësirë ​​në të cilën idetë mund të diskutohen, inkurajohen dhe kritikohen hapur.

Brenda këtij programi pjesëmarrësve të rinj iu dha mundësia të diskutojnë tema të ndryshme në komitete të ndara. Ata diskutuan çështjet e reja të lidhura me pandeminë e Kosovës në lidhje me sistemin arsimor, jetën shoqërore, tregun e punës/ papunësinë si dhe ndikimin e angazhimit të të rinjve në procesin tonë të vendimmarrjes politike. Brenda këtyre komiteteve defiçitet aktuale u përcaktuan sipas qëllimeve të Kongresit Kombëtar të Rinisë.

Ne jemi të ngazëllyer kur shohim që vala e re e ideve energjike dhe novatore të vihet në lojë kur bëhet fjalë për identifikimin e nevojave të të rinjve, si dhe krijimin me entuziazëm të alternativave për një të ardhme më të mirë për të rinjtë e Kosovës. Prandaj, Kongresi Rinor Kombëtar përmes aktivitetëve të ndryshme punon në arritjen e qëllimeve të diskutuara.

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Rr. Pashko Vasa 23
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org