26.03.2020

Në rend të parë partia! Një mësim i vogël për politikën në Kosovë

Nëse nuk do të ishte aq serioze dëshira për zhvillimin themelor të demokracisë në Kosovë, manovrimet aktuale politike të partive të ndryshme dhe politikanëve të tyre kryesorë mund të quheshin shumë mirë "mësim" për të shpjeguar pse jo-demokratët vështirë se mund të bëjnë një politikë demokratike. Ky do të ishte gjithashtu një mësim jo vetëm për kosovarët!

Në demokraci, qeveria dhe opozita marrin përgjegjësi të përbashkët në kohë krizash

Aktualisht nuk ka asgjë më të rëndësishme në Kosovë sesa nevoja për një bashkëpunim efektiv midis të gjitha forcave politike për t'u marrë me një krizë, shtrirja e së cilës nuk dihet ende dhe për të cilën nuk ka asnjë „shtyp blu“ për ta luftuar atë. Në një demokraci, kjo zakonisht do të thotë që sa më shumë forca politike të vendosin dhe të veprojnë së bashku. Kërkohen dhe gjinden kompromise dhe zgjidhje që atëherë respektohen bashkarisht, ose të paktën me një shumicë dërrmuese. Një vështrim në vendet me sistem demokratik në Evropë gjithashtu tregon këtë në tërësi.

Aty ku disa politikanë ende nuk e kuptojnë se cfarë është demokracia …

Situata është shumë më ndryshme këtu në Kosovë. Këtu, disa politikanë "të zgjuar" madje e përdorin krizën për të prishur vullnetin e votuesve sa më shumë që të jetë e mundur. Ata përfitojnë nga fakti se njerëzit nuk mund të takohen për të luftuar, dhe shpesh nuk kanë as mundësinë të komentojnë këto mashtrime. Një "grushtshtet politik" po zbatohet shumë i qetë, i cili sidoqoftë është planifikuar me kujdes për një kohë të gjatë. Kriza e virusit korona hapi papritur mundësitë më të mira për ta. Shumë do ta quanin hap të paturpshëm…

... është shndërruar pa turp në të kundërtën!!

Përgjegjësia që kanë ndaj qytetarëve nuk është në krye të listës së detyrave të këtyre politikanëve "të zgjuar", por pyetja, si mund ta shfrytëzoj unë (veçanërisht) këtë më së miri për partinë time dhe veten time? Të gjithë ata që minojnë aftësinë e një qeverie për të vepruar në një kohë të tillë krize, janë fajtorë për njerëzit dhe sigurisht nuk i përkasin më parlamenteve demokratike ose listave të ardhshme elektorale! Ata gatuajnë "supën e tyre", pavarësisht nga shpenzimet e kujt. Dhe sa janë të parëndësishme për ato tema mund të shpjegohet shumë qartë duke përdorur një shembull të vërtetë të parëndësishëm, taksën 100%. Qeveria e tanishme u soll me shumë mençuri për këtë çështje, kur thjesht nuk ndoqi presionin ndërkombëtar, por donte të formonte një proces diskutimi politik duke shkurtuar taksat. Partitë tjera tani po shprehin mosbesim ndaj qeverisë, e cila kohët e fundit kishte prezantuar taksën 100% si mjetin kryesor (por për fat të keq të vetmin) për krijimin e politikave ndaj Serbisë. Dhe nga ana tjetër, qeveria po kërkohet të votohet për mosbesim nga ata që duan të lëvizin larg taksës 100%. Kjo ka të bëjë me "komplotistët e grushtshtetit të zgjuar": përse të më interesojë mashtrimi që ma kurdisën në të kaluarën? Kosovarët duhet të kenë kudjes se për kë votojnë përsëri së shpejti!

Asnjë mbështetje për manovrime të tilla!!

Ekziston një parim në praktikën gjyqësore: kushdo që di për një akt, e toleron atë ose madje e mbështet atë, edhe ai është fajtor për të. Ky parim i rreptë natyrisht duhet të zbatohet edhe në politikë - sa dallojnë p.sh. gjykatat ndërkombëtare nga kjo?

Prandaj, të gjithë ata nga jashtë duhet të pyesin veten publikisht pse dëshirojnë ta dëmtojnë Kosovën tani, duke ushtruar presion mbi qeverinë e zgjedhur në mes të krizës së Corona dhe në të njëjtën kohë duke mbështetur hapur ata që mbështesin politikat e 20 viteve të kaluara, një politikë të cilën ndërkombëtarët e kanë sulmuar pa hezitim. Por nëse bëhet fjalë për interesat e disave, atëherë ...

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Rr. Pashko Vasa 23
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org