09.06.2020

Pse edukimi i hershëm është i rëndësishëm?

Me rastin e Ditës Ndërkombëtare të Femijëve, FES Prishtina ka lansuar një video-animacion të shkurtër, duke zbuluar të dhënat e një hulumtimi, që tregon rëndësinë e edukimit të hershëm, me fokus promovimin e kopshteve me bazë në komunitet, dhe se si kjo ndihmon në rritjen e qasjes së gruas në tregun e punës.


Data privacy notice for the video

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Rr. Pashko Vasa 23
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org