26.09.2018

Publikacija -Kosovo Koje Hoćemo !

Dokument u nastavku sadrži pregled ideja i povratne informacije koje su diskutovane na početku platformine manifestacije "Kosovo koje hoćemo", uključujući i obavljeni posao tokom radnih sesija u grupama u sobama za razmišljanje, za pet ključnih oblasti, organizovane 23.05. 2018.

Friedrich Ebert Stiftung (FES), u saradnji sa svojim partnerima - (Management Development Associates), Koledž Riinvest i Institut IKS (Kosovska inicijativa za stabilnost), Koledž Heimerer, GAP i Demokratija+ bili su domaćini Prvog Nacionalnog kongresa, ove vrste, sa nazivom "Kosovo koje volimo", 23. maja.

Više od 200 učesnika iz raznih oblasti i perspektive, koji su predstavljali više od 100 organizacija iz civilnog društva, političkih stranaka, sindikata, stručnjaka i medija, dolazili su iz raznih delova Kosova i okupili se da razmene svoje stavove, ideje i želje za drugačije Kosovo, koje oni hoće. 
Građani Kosova žele da se njihov glas čuje i da predloži ideje o tome kako možemo raditi zajedno za rešavanje glavnih problema sa kojima se suočava kosovsko društvo, kao što su: socijalna sigurnost, ekonomski razvoj i zapošljavanje, kao i dostojanstveni rad i uslovi života.

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Rr. Pashko Vasa 23
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org