31.07.2020

Seria 2: Tregimet e familjeve në nevojë

Kjo seri mbulon tregimet e familjeve me kushte të rënda sociale në Kosovë. Familjet e janë përygjedhur në bashkëpunim me Qendrat për Ndihmë Sociale dhe Kryqin e Kuq të Kosovës. Përderisa të gjithë njerëzit po përjetojnë vështirësi të ndryshme gjatë pandemisë, familjet me asistencë sociale prej 50 deri në 150 euro në mauj, përxdo ditë ballafqohen me varfërinë, izolimin dhe mungesën e shpresës. Si janë duke u ballafaquar me pandeminë? Ndëgjoni tregimet e tyre!

Tregimet e kosovarëve në kohë të pandemisë COVID-19 është një projekt i bashkë financuar nga KosovaPress dhe Fondacioni Friedrch Ebert në Kosovë i cili ka për qëllim të tregojë përvojat dhe sfidat e njerëzve të ndryshëm në Kosovë që ballafaqohen me situatën e jashtëzakonshme të shkaktuar nga COVID-19.

Tregimet do të publikohen në gjashtë seri që mbulojnë tema/aspekte të ndryshme të krizës. Pasojat e pandemisë kanë shumë fytyra. Në këto seri ju do të takoni njerëz të të gjitha fushave dhe tregimet e tyre.


Data privacy notice for the video
Data privacy notice for the video
Data privacy notice for the video
Data privacy notice for the video
Data privacy notice for the video

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Rr. Pashko Vasa 23
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org