19.06.2020

Tregimet e kosovarëve gjatë pandemisë COVID 19

“Tregimet e kosovarëve në kohë të pandemisë COVID 19” është një projekt i bashkërealizuar nga KosovaPress dhe Fondacioni Friedrch Ebert në Kosovë, i cili ka për qëllim të tregojë përvojat dhe sfidat e njerëzve të ndryshëm në Kosovë që ballafaqohen me situatën e jashtëzakonshme të shkaktuar nga COVID 19.

Tregimet do të publikohen në gjashtë seri që mbuojnë tema/aspekte të ndryshme të krizës. Pasojat e pandemisë kanë shumë fytyra. Në këtë seri ju do të takoni njerëz të të gjitha fushave dhe tregimet e tyre.

Seria 1: Tregimet e punëtorëve shëndetësorë

Kjo seri mbulon tregimet e punëtorëve shëndetësor në Kosovë. Punëtorët shëndetësor gjatë kësaj kohe janë portretizuar si ushtarë të cilët janë në vijën e parë të frontit kundër pandemisë. Punëtorët shëndetësor janë njerëz sikurse edhe të tjerët, të cilët ballafqohen me pasiguri me pasojat e virusit, frikësohen për vete dhe familjarët e tyre, punojnë jashtë orarit, nën stres, rrezik ekstrem dhe përjetojnë pikëllimin e atyre që janë të sëmurë dhe humbin më të dashurit e tyre. Gjithashtu, si përjetojnë gëzim kur ata shërohen dhe shkojnë në shtëpi.


Data privacy notice for the video
Data privacy notice for the video
Data privacy notice for the video
Data privacy notice for the video
Data privacy notice for the video

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Rr. Pashko Vasa 23
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org