Praktični rad u FES Priština

Kancelarija Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) na Kosovu redovno pruža praktičan rad. Praktični rad predviđen je kao prilika za albanske i nemačke studente iz oblasti političkih nauka, prava, ekonomije i sociologije, ali su takođe dobrodošli i za apliciranje i drugi student koji su zainteresirani za socijaldemokratske vrednosti.

Važan zahtev za praktičan rad je odlično poznavanje albanskog i engleskog jezika. Poznavanje nemačkog ili srpskog jezika se smatra prioritetom, ali to nije obavezno. Troškove osiguranja (međunarodno zdravstveno osiguranje, osiguranje od nezgoda, osiguranje od odgovornosti)  pokrivaju sami pripravnici.

TRAJANJE

Obično praktični rad traje 8 do 12 nedelja. U nekim slučajevima, ako je potrebno, može se diskutovati i za drugi period vremena.

Zadaci

  • Priprema i organizovanje konferencija i programa poseta,
  •  Učešće na seminarima i radionicama,
  •  Istraživanje i pisanje tekstova i izveštaja,
  • Podrška u svakodnevnom radu u kancelariji.

Podnosioci zahteva trebaju poslati sledeće  informacije na engleskom ili nemačkom jeziku putem e-pošte: info(at)fes-kosovo.org
Curriculum Vitae

  • Aplikacija zajedno sa motivacionim pismom, navodeći oblasti predmeta ili interesovanja za određene aktivnosti
  •  Vremenski periodi i poželjni datumi za obavljanje praktičnog rada

Od jula do avgusta -  ne nudimo praktičan rad.

Praktični rad u kancelarijama FES-a u inostranstvu

Praktični rad u Friedrich-Ebert-Stiftung
Ako ste zainteresovani da praktičan rad obavljate u nekoj od kancelarija Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) u Nemačkoj ili negde drugde, molimo posetite veb-sajtove odeljenja i obratite se odeljenju za koje ste zainteresovani.

Posetite veb – stranice odeljenja  FES-a na:
Nacionalna odeljenja
Međunarodna odeljenja
Obaveštavamo vas da je poznavanje nemačkog jezika neophodno za bilo koji praktični rad koji se nudi u našim kancelarijama u Nemačkoj.


Praktični rad u kancelarijama FES-a u inostranstvu

Praktični rad u Friedrich-Ebert-Stiftung
Ako ste zainteresovani da praktičan rad obavljate u nekoj od kancelarija Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) u Nemačkoj ili negde drugde, molimo posetite veb-sajtove odeljenja i obratite se odeljenju za koje ste zainteresovani.

Posetite veb – stranice odeljenja  FES-a na:
Nacionalna odeljenja
Međunarodna odeljenja

Obaveštavamo vas da je poznavanje nemačkog jezika neophodno za bilo koji praktični rad koji se nudi u našim kancelarijama u Nemačkoj.

National departments
International departments


Utisci praktičara

Marlene Distler

Ann-Christin Bechtoldt

Vlera Bahtiri

Aurora Mullatahiri

Rozafa Jahaj

Erza Plava

Gesine Weber

Janna Articus

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org