15.04.2021

Poziv na prijave za Politička akademija Friedrich-Ebert-Stiftung 2021

Politička akademija Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) kombinuje političko obrazovanje i praktičnu obuku u nizu disciplina. Njen cilj je obrazovanje i osposobljavanje pojedinaca kroz progresivne ideje i progresivne vizije zasnovane na vrednostima, kao što su: sloboda, socijalna pravda i solidarnost, jednakost i anti-diskriminacija.

Program, koji je dizajniran da pruža teorijsko znanje i praktične veštine ima za cilj da aktivnim mladim ljudima, mudri i vizionari, omogući unapređivanje njihovog znanja i sticanje novih veština, kako bi se aktivno bavili socijalnim i političkim pitanjima koja su briga čitavog društva na Kosovu. Ovi ciljevi će se postići kroz seminare koji uključuju pet vikenda, počev od maja do novembra meseca 2018. godine.

Stoga Friedrich-Ebert-Stiftung organizuje akademiju u periodu od 11.09.2021 do 18.09.2021 (osmodnevni seminar za obuku). U skladu sa odlukom vlade o ograničenjima usled pandemije Sars CoV-2, datumi akademija se mogu promeniti.

Uslovi i kriterijumi učešća

Poziv za aplikaciju upućen je:

1.      Svakom građaninu Kosova starosti između 20 i 35 godina, koji studira ili je aktivan u javnom životu na Kosovu (sektor NVO-a, privatni sektor, itd.)

2.      Svakoj osobi identifikovanoj sa gore navedenim vrednostima, kao što su: sloboda, socijalna pravda i solidarnost, jednakost i anti-diskriminacija.

3.      Svakoj osobi politički ili društveno angažovanoj ili koja namerava postati aktivna u društvenom i političkom životu u budućnosti.

4.      Svakoj osobi sa osnovnim znanjem o društvenim i političkim naukama.

5.      Svakoj osobi sa dobrim poznavanjem engleskog jezika (govorni i pisani).

Dokumenti za aplikaciju:

1.      CV sa kontaktnim informacijama (na engleskom jeziku)

2.      Motivaciono pismo (na engleskom jeziku, maksimalno 1 strana, A4 format, font Times Nev Roman 12, razmak 1.5)

Izbor kandidata

Ohrabruju se da apliciraju kandidati žene i muškarci, kao i kandidati iz različitih etničkih i verskih zajednica! Proces selekcije sastoji se od dveju faza. Tokom prve faze, kandidati će biti pred-selektirani na osnovu njihovih ličnih postignuća (uključujući akademsko obrazovanje, neformalno obrazovanje, radno iskustvo i rad kao pripravnik/ca), koja bi trebalo da budu uključena u CV i pisanju eseja.

Kvalifikovani kandidati biće pozvani na intervju koji će se održati negde u junu. Intervjui će se održati na engleskom jeziku. Nakon završetka svih programskih modula i nakon završetka faze evaluacije, učesnici će dobiti sertifikat o uspešnom završetku ovog programa.

Svaka osoba koja će biti primljena u program Političke akademije je dužna da plati iznos od 50€ za učešće, nakon prijema obaveštenja putem e-maila za prijem u ovaj program.

Rok za aplikaciju

Aplikacije moraju se dostaviti najkasnije do 21.05.2021. (5:00 m.d.) putem e-maila: jeta.loshaj@fes-kosovo.org

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org