Programi stipendija

Program stipendiranja

Promovisanje mladih talenata bio je jedan od osnovnih principa FES-a. Prve stipendije dobile su posebno mlade i talentovane osobe iz radničke klase, koje su imale aktivnu ulogu u novoj demokratiji Vajmarske Republike.
Stoga, za FES, nisu bitna samo akademska dostignuća aplikanata, već i njihovo učešće u društvenom i političkom životu i njihovi lični stavovi, koji predstavljaju važan deo procesa selekcije.

 

Ko može da  konkuriše?
FES podržava studente državnih univerziteta i univerziteta akreditovanih od strane države i politehničkih koledža. FES podržava sve akademske predmete i postdiplomske programe. Takođe, postoji i mogućnost da se i ne-nemački studenti prijavljuju za programe stipendiranja. Međutim, oni bi trebali studirati u Nemačkoj u vreme prijavljivanja.
Da biste saznali više o postupku aplikacije i kontaktima, posetite sledeću veb - stranicu.
Odeljenje  FES-a  za stipendije

FES Scholarship Department website.

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org