Friday, 06.10.2017

Suočavanje sa prošlošću - Istorija društvenih pokreta na Kosovu – 90-tih


Na zapadnom Balkanu, pitanje suočavanja sa prošlošću je proces koji se još uvek guši od političke krize.

Photo: FES Kosovo

Tendencija, i ponekada i praksa, čine da se prošlost projektuje u poželjnoj političkoj budućnosti, gde se tumačenje prošlosti koristi kao pravo svoje nacije na istorijsku "istinu". Često, ova "istina" je pretvorena u direktnu dobit političke moći.

Friedrich Ebert Stiftung na Kosovu, zajedno sa Alter Habitus su organizovali konferenciju kako bi se podsetilo na neke važne istorijske događaje iz 90-ih i razgovaralo o socijalističkoj prošlosti Kosova. Fokus ove debate nije bila samo etnička i nacionalna perspektiva, već nešto što je trebalo pokazati i istražiti klasne probleme koji su vladali u to vreme i koji su podsticali mnoge društvene pokrete, posebno studentski pokret. Živa rasprava široke zajednice naučnika, studenata i aktivista iz civilnog društva je, takođe, posebnu pažnju posvetila ulozi žena i načinu na koji su one, među svim ovim pokretima, glasno iznele njihovu zabrinutost i angažovale se za društvene, kulturne i političke promene u društvu i akademskom životu.

Ako ste zainteresovani da saznate više o društvenim pokretima, preporučujemo vam publikaciju od the Regional Dialogue Southeast Europe:

The Democratic Potential of Emerging Social Movements in Southeastern Europe

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org