01.05.2019

Zajednička rasprava: Implementacija Zakona o radu

23.04.2019, ICK Priština

Sa 43% nezaposlenih mladih, Kosovo ima najveću stopu nezaposlenosti u regionu. Mladi Kosovari su nesigurni kada je u pitanju ekonomija i obrazovanju u svojoj zemlji. U utorak, 23. aprila, u organizaciji Fondacije Friedrich-Ebert (FES) i nacionalnog kongresa mladih, održana je zajednička rasprava, na kojoj je bilo reči o primeni Zakona o radu i perspektivi mladih.

Studija o mladima na Kosovu pokazuje da blizu 70% mladih Kosovara više voli da ima posao u javnom sektoru zbog veće sigurnosti koju nudi ovaj sektor. U poređenju sa potonjim, zaposleni u privatnom sektoru se često suočavaju sa neredovitim platama, nedostatkom podrške radničkim pravima, dok veliki broj njih radi bez ugovora o radu. Glavni inspektor inspekcije rada, Basri Ibrahimi, izjavio je da prošle godine oko 700 radnika uopšte nije imalo ugovor. On je apelovao na snažniji aktivizam svakog građanina, kako bi se podigla svest ljudi, tako da se bez ugovora ne bi moglo očekivati nikakvo radno mesto.

Predsednik Američke privredne komore, g. Arian Zeka, potvrdio je da većina kompanija u privatnom sektoru na Kosovu ne poštuje Zakon o radu i radnička prava, jer je prioritet ovih kompanija realizacija profita. Takođe je preporučio da se počne menjati svest svakog građanina, a zatim i problemi na tržištu rada.

Sa aktivnim i organizovanim civilnim društvom, koje će vlada čuti i tako u saradnji sa državom, Kosovo se može pozabaviti teškoćama mladih ljudi u pogledu tržišta rada
 

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org