Ngjarje

Lajmet dhe Ngjarjet

19.12.2023 | Ngjarje

Më 19 dhjetor 2023, një diskutim i rëndësishëm u zhvillua në Gjakovë në lidhje me perspektivën e krijimit të Fondit Sovran të Republikës së Kosovës.


më shumë

07.12.2023 | Ngjarje

Nga 7 deri më 9 dhjetor 2023, Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) organizoi seminarin e saj të parë për Alumni për Programin e së Ardhmes së Ekonomisë…


më shumë

06.12.2023 | Ngjarje

Në fillim të dhjetorit 2023, një konferencë mbi Ndikimin e Liberalizimit të Vizave mbi Sfidat dhe Mundësitë për Bizneset në Kosovë u organizua nga…


më shumë

| Ngjarje

Friedrich Ebert Stiftung (FES) organizoi edicionin e dytë të Programit Future of Economy nga 15-20 tetor 2023 në Brezovicë, Kosovë.


më shumë

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Rr. Pashko Vasa 23
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org