Publikime

Publikimet më të reja

Decentralizimi - një peshë e rëndë për ta realizuar

Tahiri, Besnik

Decentralizimi - një peshë e rëndë për ta realizuar

pëerpjekjekt për të lëvizur nga konsolidimi i demokracisë lokale në ofrim më të mirë të shërbimeve ; rasti i Kosovës
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (2,3 MB PDF-File)


Decentralization - a heavy weight to be carried out

Tahiri, Besnik

Decentralization - a heavy weight to be carried out

struggling to move from consolidation of local democracy to better service delivery ; the case of Kosovo
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (2,4 MB PDF-File)


Qasja alternative për energjinë

Qasja alternative për energjinë

Friedrich-Ebert-Stiftung ; RIINVEST. - Prishtina, 2011. - 12 S. = 2,8 MB PDF-File. - (Punim udhëzues
Prishtinan, 2013

Shkarko publikimin (2,8 MB PDF-File)


An alternative approach for energy

An alternative approach for energy

Friedrich-Ebert-Stiftung ; RIINVEST. - Prishtina, 2011. - 12 S. = 2,8 MB PDF-File. - (Briefing paper
Prishtinan, 2013

Shkarko publikimin (2,8 MB PDF-File)


Private sector development

Private sector development

Friedrich-Ebert-Stiftung ; RIINVEST. - Prishtina, 2011. - 11 S. = 300 KB, PDF-File. - (Briefing paper
Prishtinan, 2013

Shkarko publikimin (300 KB, PDF-File)


Zhvillimi i sektorit privat

Zhvillimi i sektorit privat

Friedrich-Ebert-Stiftung ; RIINVEST. - Prishtina, 2011. - 11 S. = 610 KB, PDF-File. - (Punim udhëzues
Prishtinan, 2013

Shkarko publikimin (610 KB, PDF-File)


Economic challenges 2011 plus

Economic challenges 2011 plus

Friedrich-Ebert-Stiftung ; RIINVEST. - Prishtina, 2011. - 17 S. = 540 KB, PDF-File. - (Briefing paper
Prishtina, 2011

Shkarko publikimin (540 KB, PDF-File)


Sfidat ekonomike 2011 plus

Sfidat ekonomike 2011 plus

Friedrich-Ebert-Stiftung ; RIINVEST. - Prishtina, 2011. - 16 S. = 530 KB, PDF-File. - (Punim udhëzues
Prishtinan, 2013

Shkarko publikimin (530 KB, PDF-File)


Integrimi në Bashkimin Europian i nivelit lokal

Integrimi në Bashkimin Europian i nivelit lokal

raport
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (7,3 MB PDF-File)


European Union integration at the local level

European Union integration at the local level

report
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (7,3 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Rr. Pashko Vasa 23
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org

Green Energy

FES Kosova ka publikuar një fletushkë në kuadër të fushatës për shtytjen e zhvillimit ekonomik përmes platformës Kosova që Duam, në të cilën ekonomia ndërlidhet me energjinë e gjelbërt. Fletushka prezanton disa rekomandime se si ekonomia e Kosovës mund të ndërtohet përmes energjisë së gjelbërt, duke ndërmarrë hapa ku profesionistët e duhur mund të angazhohen në këtë fushë, planfikimi bëhet në mënyrë strategjike, si dhe përgjegjësitë dhe akterët relevantë të fushës definohen. Benefitet e një aktivizmi të tillë sjellin një ambient të shëndetshëm, energji të sigurt, si dhe punësim dhe zhvillim të qëndrueshëm.
Download