Publikime

Publikimet më të reja

Politikat sociale në programet e partive politike

Politikat sociale në programet e partive politike

A ka rëndësi barazia?
Prishtina, 2018

Shkarko publikimin (19 MB, PDF-File)


Social policies in political party programs

Social policies in political party programs

Does equality matter?
Prishtina, 2018

Shkarko publikimin (17 MB, PDF-File)


Propozimet për skemën e sigurimeve shëndetësore

Hoxha, Ilir; Braha, Medina

Propozimet për skemën e sigurimeve shëndetësore

Prishtina, 2018

Shkarko publikimin (4,7 MB PDF-File)


Problemi me Sherbimin Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës

Hoxha, Ilir; Braha, Medina

Problemi me Sherbimin Spitalor dhe Klinik Universitar të Kosovës

Prishtina, 2018

Shkarko publikimin (4 MB, PDF-File)


Mes stabilitetit dhe demokratizimit

Beha, Adem

Mes stabilitetit dhe demokratizimit

Zgjedhjet, partitë politike dhe demokracia brendapartiake në Kosovë
Prishtina, 2017

Shkarko publikimin (5 MB PDF-File)


Between stabilisation and democratisation

Beha, Adem

Between stabilisation and democratisation

Elections, political parties and intra-party democracy in Kosovo
Prishtina, 2017

Shkarko publikimin (5,5 MB PDF-File)


Politika të mira arsimore për ekonomi të suksesshme

Politika të mira arsimore për ekonomi të suksesshme

Pozitat e Fondacionit Friedrich Ebert me fakte : teza për një kornizë trajtimi për hartimin e një arsimi të orientuar kah ardhmëria dhe politika e tregut të punës në Kosovë
Prishtina, 2018

Shkarko publikimin (3,2 MB PDF-File)


Good education policy for a successful economy

Good education policy for a successful economy

Positions of the Friedrich Ebert Foundation with facts : theses for a operational framework for designing a future-oriented education and labor market policy in Kosovo
Prishtina, 2018

Shkarko publikimin (3,1 MB PDF-File)


Gute Bildungspolitik für eine erfolgreiche Wirtschaft

Gute Bildungspolitik für eine erfolgreiche Wirtschaft

Positionen der Friedrich-Ebert-Stiftung mit Fakten : Thesen für einen Handlungsrahmen zur Gestaltung einer zukunftsorientierten Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik in Kosovo
Prishtina, 2018

Shkarko publikimin (460 KB, PDF-File)


Human security challenges in Kosovo

Kabashi-Ramaj, Besa

Human security challenges in Kosovo

Political instability in Kosovo and implications for the human security of the people
Prishtina, 2017

Shkarko publikimin


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Rr. Pashko Vasa 23
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org

Green Energy

FES Kosova ka publikuar një fletushkë në kuadër të fushatës për shtytjen e zhvillimit ekonomik përmes platformës Kosova që Duam, në të cilën ekonomia ndërlidhet me energjinë e gjelbërt. Fletushka prezanton disa rekomandime se si ekonomia e Kosovës mund të ndërtohet përmes energjisë së gjelbërt, duke ndërmarrë hapa ku profesionistët e duhur mund të angazhohen në këtë fushë, planfikimi bëhet në mënyrë strategjike, si dhe përgjegjësitë dhe akterët relevantë të fushës definohen. Benefitet e një aktivizmi të tillë sjellin një ambient të shëndetshëm, energji të sigurt, si dhe punësim dhe zhvillim të qëndrueshëm.
Download