Publikime

Publikimet më të reja

Qëndrimet e partive kundrejt shoqërisë

Shaipi, Kushtrim; Maliqi, Agon

Qëndrimet e partive kundrejt shoqërisë

vlerat, religjioni, shteti dhe individualiteti
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (390 KB, PDF-File)


Local government and administration in Kosovo

Local government and administration in Kosovo

Kosovar Institute for Policy Research and Development. - Prishtina, 2004. - 112 S. = 1,7 MB PDF-File. - (Policy resaerch series
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (1,7 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Rr. Pashko Vasa 23
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org

Green Energy

FES Kosova ka publikuar një fletushkë në kuadër të fushatës për shtytjen e zhvillimit ekonomik përmes platformës Kosova që Duam, në të cilën ekonomia ndërlidhet me energjinë e gjelbërt. Fletushka prezanton disa rekomandime se si ekonomia e Kosovës mund të ndërtohet përmes energjisë së gjelbërt, duke ndërmarrë hapa ku profesionistët e duhur mund të angazhohen në këtë fushë, planfikimi bëhet në mënyrë strategjike, si dhe përgjegjësitë dhe akterët relevantë të fushës definohen. Benefitet e një aktivizmi të tillë sjellin një ambient të shëndetshëm, energji të sigurt, si dhe punësim dhe zhvillim të qëndrueshëm.
Download