Publikacije

Najnovije publikacije

Image of women politicians in the Kosovo media

Vuniqi, Luljeta

Image of women politicians in the Kosovo media

Prishtina, 2013

Preuzeti publikaciju (5 MB, PDF-File)


Party attitudes towards the society

Shaipi, Kushtrim; Maliqi, Agon

Party attitudes towards the society

values, religion, state and individuality
Prishtina, 2013

Preuzeti publikaciju (390 KB, PDF-File)


Qëndrimet e partive kundrejt shoqërisë

Shaipi, Kushtrim; Maliqi, Agon

Qëndrimet e partive kundrejt shoqërisë

vlerat, religjioni, shteti dhe individualiteti
Prishtina, 2013

Preuzeti publikaciju (390 KB, PDF-File)


Local government and administration in Kosovo

Local government and administration in Kosovo

Kosovar Institute for Policy Research and Development. - Prishtina, 2004. - 112 S. = 1,7 MB PDF-File. - (Policy resaerch series
Prishtina, 2013

Preuzeti publikaciju (1,7 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org

Green Energy

FES Kosovo objavio je brošuru u okviru kampanje za jačanje ekonomskog razvoja preko platforme Kosovo koje hoćemo, u kojoj se ekonomija povezuje sa zelenom energijom. U brošuri su predstavljene neke preporuke o tome kako se ekonomija Kosova može graditi kroz zelenu energiju, preduzimajući korake gde pravi profesionalci mogu biti angažovani u ovoj oblasti, planiranje se obavlja strateški i definišu se odgovornosti i relevantni akteri. Prednosti takvog aktivizma donose zdravo okruženje, sigurnu energiju i održivo zapošljavanje i razvoj.
Download