01.03.2022

Perspektiva e Përgjithshme: Agjenda Progresive Ekonomike për Kosovën

Për të kontribuar në agjendën socio-ekonomike në Kosovë, FES ka lansuar studimin Perspektiva e Përgjithshme: Agjenda Progresive Ekonomike për Kosovën. Autorët e studimit i prezantuan gjetjet e tyre përfaqësuesve të qeverisë, deputetëve të Kuvendit, përfaqësuesve të organizatave ndërkombëtare dhe shoqërisë civile.

Agjenda Progresive Ekonomike për Kosovën ofron një perspektivë social-demokrate për zhvillimin e ardhshëm ekonomik të Kosovës. Propozimet e politikave janë të qarta si në meritat e tyre shkencore, ashtu edhe në busullën e tyre normative: të dërgojë drejt një shoqërie më të drejtë duke avancuar politika nga të cilat përfitojnë shumica e qytetarë kosovarë. Studimi fokusohet në ofrimin e rekomandimeve specifike për fushat vitale të ekonomisë së Kosovës siç janë:

o Politikat e tregut të punës

o Formula e re e pagës minimale

o Mbrojtja sociale, pabarazia e të ardhurave dhe politikat fiskale

o Struktura ekonomike dhe politikat industriale

o Tranzicioni i drejtë energjetik

Për më shumë lexoni studimin e mëposhtëm:

http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kosovo/18983-20220301.pdf

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Pashko Vasa Str. 23
10000 Prishtina
Republic of Kosovo

+383 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org