14.06.2019

2 Nacionalni kongres - Kosovo koje hoćemo!

Socijalna sigurnost - Ekonomski razvoj – Dostojanstven rad i život

Kosovo koje hoćemo je platforma za saradnju i koordinaciju aktivnosti organizacija civilnog društva, građana i različitih javnih interesnih grupa o zajedničkom konceptu za poboljšanje blagostanja i pristojnog života građana kroz kvalitetno i inkluzivno obrazovanje, moderni sistem javne zdravstvene zaštite, održivi razvoj i dobro upravljanje.

Drugi kongres održan 23. maja 2019. godine imao je za cilj predstavljanje rezultata našeg rada, godinu dana kasnije. Želeli smo čuti komentare i pitanja od građana, nevladinih organizacija, političara, i želeli smo da se više ljudi i organizacija pridruži našoj platformi. Zajedno smo jači i bolji da vršimo pritisak na političare da svoj posao rade bolje i za interese naroda.

Moto platforme je:

SUODGOVORNOST - SINONIM ZA DVOSMERNI PRAVAC DOPRINOSA I PRAVA

Postoji potreba za razvojem odnosa između građana i kreatora politike i treba da bude  takav da se zasniva na poštovanju i poverenju - na obe strane. Građani svake države imaju pravo na osnovnu podršku u mnogim aspektima života, kao što su obrazovanje, socijalna sigurnost, pravni okvir itd. Ali oni takođe imaju obaveze prema svojoj državi. Porezi i drugi doprinosi sistemima solidarnosti su jedini način da se njihova prava na pravi način ostvare.

Građani žele da ustanu i pronađu bolje rešenje i nove perspektive u zemlji koja je i dalje pogođena nezaposlenošću, nedostatkom socijalne zaštite, nedemokratskim i korumpiranim strukturama, a samim tim i povećanom emigracijom i odlaskom mladih stručnjaka. Građani ne žele samo ono na što imaju pravo, već žele da ponude svoje ideje, podršku i suodgovornost doprinoseći  politikama koje su više fokusirane na potrebe građana i zasnovane na zajedničkom razlogu za budućnost.

Građani osećaju svoju zemlju kao svoj dom - i zato žele da se brinu o njoj, kao za njihov dom. Na Prvom nacionalnom kongresu građana definisano je više područja političkih napora, koje bi trebali biti u fokusu - međusobno povezane i uključene u višestruke odnose.

Livestream video link: https://www.facebook.com/FESPrishtina/videos/376874046257226/?t=0 

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org