18.08.2021

Akademija mladih za lokalnu upravu

U bliskoj saradnji sa Nacionalnim kongresom mladih (NYC), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) je organizovao trodnevni letnji kamp od 30. jula do 1. avgusta 2021.

U bliskoj saradnji sa Nacionalnim kongresom mladih (NYC), Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) je organizovao trodnevni letnji kamp od 30. jula do 1. avgusta 2021. godine koji je okupio nove članove NYC za digitalnu oblast prvi put od početka pandemije. Visoki prioritet je ohrabriti nove članove koji su rasprostranjeni po celom Kosovu da se aktivno upoznaju kako bi stvorili prostor u kojem se ideje mogu otvoreno raspravljati, podsticati i kritikovati.

U okviru ovog programa, novi učesnici su dobili priliku da razgovaraju o različitim temama u odvojenim odborima. Oni su razgovarali o novim pitanjima vezanim za pandemiju na Kosovu u vezi sa obrazovnim sistemom, društvenim životom, tržištem rada / nezaposlenošću i uticajem angažovanja mladih na naš proces donošenja političkih odluka. U okviru ovih odbora trenutni deficiti su utvrđeni prema ciljevima Nacionalnog kongresa mladih.

Uzbuđeni smo što vidimo da se pojavio novi talas energičnih i inovativnih ideja kada je u pitanju identifikovanje potreba mladih ljudi, kao i entuzijastično stvaranje alternativa za bolju budućnost mladih na Kosovu. Stoga, Nacionalni kongres mladih  kroz različite aktivnosti radi na postizanju ciljeva o kojima se raspravljalo.

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org