19.07.2018

Diplomatska Akademija

10.05.2018

 

FES, Kancelarija u Prištini, u saradnji sa Ministarstvom spoljnih poslova Republike Kosovo, ponovo je ove godine organizovala petu Ljetnju školu za mlade diplomate. Ova škola je trajala od 6. do 10. maja, održana u Perlepnici, Gnjilane, na temu: "Ekonomska diplomatija, regionalna saradnja i integracija kroz Berlinski proces"

 

Tokom nedelju dana, učesnici  iz čitavog  regiona jugoistočne Evrope učestvovali  su u debatama i igre simulacije, zajedno sa istaknutim stručnjacima iz nekoliko oblasti, u skladu sa zahtevima Berlinskog procesa i ekonomske diplomatije. Učesnici iz jugoistočne Evrope, uključujući i diplomate iz Tajlanda, Češke Republike i Mađarske, aktivno su  doprineli raspravi i pomogli u razmeni iskustava i predstavljanje različitih iskustava u vezi sa evropskom perspektivom čitavog regiona.

Pokazano angažovanje  od starne učesnika  usredsređeno je na detaljne i aktivne diskusije o pitanjima kao što su Regionalni ekonomski razvoj, Regionalne energetske politike i Regionalna saradnja.

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org