16.05.2019

Drugi Nacionalni Congres Mladih "Kosovo Koje Hoćemo", 23 Maja 2019

Zadovoljstvo nam je da vas pozovemo na Drugi kongres "Kosovo koje hoćemo", koji se održava 23. maja 2019. godine.

Ovaj događaj organiziraju članovi "Kosovo koje hoćemo " - uz podršku Fondacije Friedrich Ebert (FES) – Kancelarija u Prištini.

Platforma, koja je pokrenuta prošle godine, poslužila je kao početni korak u organizovanje zajedničke nacionalne platforme, koja teži da postane snaga pozitivnih promena u zemlji. Cilj  je ohrabriti organizacije civilnog društva i građane, stručnjake, političare i institucije da aktivno rade i osiguraju da ljudska prava za socijalnu sigurnost i uključivanje, ekonomski razvoj, bolje uslove života i radna mesta u jednom zdravom okruženje na Kosovu konačno ostvaruju, nakon tako dugog vremena u kojem su ova prava marginalizovana.

Na Prvom nacionalnom kongresu, održanom 23. maja 2018. godine, zajednički smo identifikovali i dali prioritet problemima, kao i nastavili sa organizovanjem zajedničkih aktivnosti u cilju rešavanja ovih pitanja. Osim toga, grupe su razvile i osnovu sveobuhvatnog programa, kao vizije za "Kosovo koje hoćemo", koji je rezultat otvorenih diskusija među aktivnim građanima, stručnjacima i odgovornim političarima koji su zainteresovani za adresiranje potrebe ljudi. Udružili smo svoja iskustva, informacije i stručnost i uspeli smo da ubrzo razvijamo model smernica za Kosovo koje hoćemo.

Želimo da vam predstavimo rezultate našeg rada, godinu dana kasnije. Želimo da čujemo vaše komentare i pitanja. Takođe, želimo da se pridružite ovoj platformi, bilo u svojstvu pojedinca ili kao predstavnik organizacije. Zajedno smo jači i uspešniji u vršenju pritiska na političare, kako bi mogli raditi bolje za interese ljudi, što nedostaje već 20 godina.

Pozivamo vas  da potvrdite  svoje učešće pre 17. maja 2019.,na info(at)fes-kosovo.org

S poštovanjem,

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org