Thursday, 07.12.2017 - Friday, 08.12.2017

Forum civilnog društva Priština

FCD Priština je održan 7- 8. decembra 2017. godine u Prištini, na Kosovu, okupljajući članove civilnog društva iz celog regiona da bi razgovarali o zabrinjavajućim pitanjima.

FCD Priština je održan 7- 8. decembra 2017. godine u Prištini, na Kosovu, okupljajući članove civilnog društva iz celog regiona da bi razgovarali o zabrinjavajućim pitanjima, i to: Kako civilno društvo može imati najjači uticaj na proces pridruživanja u EU? Ko može pratiti sprovođenje sporazuma? Kako regionalni pregovori mogu postati transparentniji i inkluzivniji? Koji su naredni koraci u pripremi budućih političkih samita? Šta je potrebno da bi se u budućnosti obezbedio strukturirani dijalog između aktera civilnog društva iz jugoistočne Evrope? Kako akteri civilnog društva mogu sarađivati u kreiranju progresivne agende, koja će biti fokusirana na zabrinjavajuće probleme za građane i da vlasti drže odgovornim?

Cilj susreta - Samita Foruma civilnog društva iz zapadnog Balkana je uspostavljanje dijaloga između vlada, civilnog društva, kao i predstavnika EU-a, da bi se olakšao i informisao Berlinski proces, kao i potpuna integracija zapadnog Balkana u EU. Uz neizvesnu budućnost za Berlinski proces i približavanjem Londonskog samita, Friedrich-Ebert-Stiftung, u saradnji sa Evropskim fondom za Balkan i ERSTE Stiftung, su organizovali još jedan drugi Regionalni forum civilnog društva, ovog puta u Prištini. FCD Priština je obezbedio platformu za glasnije predstavljanje zabrinutosti, novih kritika i ideja, u cilju izrade strategija za produbljivanje učešća i uticaja civilnog društva u Procesu evropskih integracija i koordinacije ovog procesa na regionalnom nivou. Sledi izveštaj o dokumentovanju ovog događaja.

Slični dosijei

Izvještaj Foruma civilnog društva


Foto galerija


Pogledajte video snimke foruma civilnog društva u Prištini

Data privacy notice for the video

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org