07.12.2019

Javna rasprava o aktima čini građane akterima u donošenju lokalnih odluka

Kosovski institut za lokalnu upravu (KLGI), u saradnji sa nemačkom Fondacijom Friedrich Ebert Stiftung (FES), održao je trodnevnu radionicu na temu "Proces javne rasprave o opštinskim aktima". Radionica je imala za cilj  da se upozna sa propisima javnih konsultacija o opštinskim aktima. Učesnici radionice bili su opštinski službenici za informisanje i civilno društvo.

Kao problematično, što  se predstavilo od strane opštinskih službenika, bio je nizak interes za građanskim učešćem na javnim raspravama i potreba da se pronađe prikladniji oblik učešća građana na takvim sastancima. Istovremeno, opštinski službenici su  pozdravili saradnju koju civilno društvo pruža u mobilizaciji zajednice, olakšavajući postupak identifikacije njihovih potreba.

Tokom ove radionice je, takođe, razgovarano  i o Administrativnom uputstvu o javnim konsultacijama na lokalnom nivou. Veće uključivanje građana u javne konsultacije znači da su građani uključeni u formulisanje javnih politika na lokalnom nivou. Međutim, treba naći oblike za mobilizaciju zajednice i izgradnju poverenja u ovom pogledu od strane građana, ali naglašavajući da bi taj nivo poverenja trebalo da bude glavni cilj odnosa opština - građani.

Da bi javna rasprava bila efikasna na lokalnom nivou, opština ne samo da treba da objavi vreme i mesto sastanka, već da objasni svrhu sastanka od početka i obezbedi da se uzmu u obzir sve preporuke građana. Opština takođe treba da ima na umu da  raspored konsultacija treba da bude što je moguće prikladniji, kako bi se omogućilo svima koji su zainteresirani da mu pristupe.

Zajednički je zaključak da bi veću pažnju trebalo posvetiti stvaranju takvih mehanizama, koji bi osigurali primenu administrativnog uputstva, kako bi ovaj dokument bio operativan i unapredio javne konsultacije.

U isto vreme saradnja koju je KLGI Institut ponudio u mobilizaciji zajednice  je dobrodošla i uvažena, olakšavajući proces identifikacije  njihovih potreba.

 Ovaj događaj podržala je nemačka Fondacija Friedrich Ebert Stiftung

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org