10.09.2018

Javne konsultacije u oblasti Građanskog aktivizma za dobro upravljanje

Kao deo aktivnosti platforme Kosovo koje želimo, danas je organizovana prva konsultacija u oblasti "Građanski aktivizam za dobro upravljanje" u Lipljanu.

 

Predstavljen je cilj platforme " Kosovo koje želimo" i fokus i drugih grupa. U fokusu konsultacija bio je cilj oblasti "Građanskog aktivizma za dobro upravljanje", naglašavajući građansko učešće kao preduslov za dobro upravljanje. Diskutovalo se i o tome - kako mladi mogu više da se  angažuju u kreiranju politike i odlučivanju. Interesovanje je bilo izuzetno ... i ovo je samo početak.

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org