05.08.2020

Kako političke stranke pristupaju biračima?

Tokom perioda juni – juli, Platforma civilnog društva „Kosovo koje želimo“ u Mitrovici je sprovela ciklus rasprava na temu: „Kako političke stranke pristupaju biračima“

a gostujući govornici bili su: Nazan Kërveshi - direktorka Odeljenja za Socijalno staranje, VV/Samoopredeljenje; Nexhat Qubreli – odbornik Skupštine  opštine, AKR/ANK; Vesa Broja – odbornica  Skupštine opštine, PDK/DPK; Safet Kamberi - predsednik Skupštine opštine, LDK/DSK.

Ove debate su organizovane kako bi podstakle učešće mladih, studenata i aktivista iz civilnog društva i članova političkih stranaka.

Gosti - govornici razgovarali su sa učesnicima, dajući odgovore na pitanja, kao što su:

Kakva je uloga i rezultati Skupštine opštine u rešavanju potreba i zabrinutosti građana u Mitrovici? Kako političke stranke održavaju odnose sa građanima? Kako se oni bave problemima građana u svojim političkim programima? Koliko se one pridržavaju  programa gde se govori o vođenju institucijama? Koji su problemi, prema njihovoj percepciji, koje treba hitno rešiti? Koji je nivo      demokratizacije u političkim strankama?

-          Zastupljenost građana u lokalnim institucijama nije na najboljem nivou - rekli su gostujući govornici u ovim debatama. Predstavnici PDK-a/DPK, LDK/DSK-a, koji imaju svoje članove u Skupštini Opštine Mitrovica, istakli su da: kada ste u institucijama kao opozicija, uvek nalazite razloge za kritiku, ali istina je da lokalna uprava ne radi najbolje.  

-          Iz ove četiri rasprave sa predstavnicima različitih političkih stranaka možemo zaključiti da se svi slažu da kada je u pitanju Mitrovica, glavni problemi i dalje ostaju u oblasti ekonomskog razvoja, obrazovanja, kulture i sporta. Ovakvu situaciju jasno pokazuje činjenica da je najveći broj korisnika socijalne pomoći na Kosovu iz Mitrovice.

-          Neki od uspeha za koje je bilo saglasnosti  svih političkih stranaka su sledeći: Donošenje nove Uredbe o studentskim stipendijama; Statut opštine, ukidanje opštinske takse za biznise.

-          Kada se govori o izazovima u sprovođenju politika predviđenih različitim strategijama i akcionim planovima, naglašeno je da često nedostaje volje i da je glavni problem finansiranje ovih politika (npr. Strategija ravnopravnosti polova i Akcioni plan, i ne samo to) i podela odgovornosti i uloge svakog odeljenja u sprovođenju određene politike.

-          Zbog situacije pandemije Kovid-19, sastanci i pripreme za lokalne izbore odgođeni su za septembar, ako sve bude u redu sa upravljanjem situacijom pandemije.

-          Gostujući govornici, predstavnici političkih stranaka, izjavili su da se demokratija i debate odvijaju u njihovim političkim strankama i da im to pruža mogućnost da razmišljaju van okvira i komuniciraju sa građanima koji imaju ista politička uverenja i volju da im se pridružite. 

Kad su u pitanju građani kao glasači, oni smatraju da su svest i zahtevi građana porasli i misle da će glasanje građana doneti promene na predstojećim izbori

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org