26.03.2020

Kancelarija FES-a na Kosovu pozdravlja novog direktora

G. Rene Schlee imenovan je za novog direktora Fondacije Friedrich Ebert Stiftung - Kancelarija na Kosovu.

 

Pre nego što se pridružio Friedrich-Ebertu Stiftung-u, gospodin Schlee je radio za Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (IAEA) na međunarodnoj sigurnosti, pružajući tehničku pomoć državama članicama širom sveta. Pored IAEA-e, gospodin Schlee je obavljao razne pozicije u poslovnim, akademskim i think-thank centrima.

G. Schlee je stekao dve magistarske diplome. Jedna iz politologije, psihologije i filozofije sa Univerziteta u Heidelbergu (Nemačka) i jedna iz Strateških obaveštajnih studija sa Univerziteta Aberystwyth (Velika Britanija). Kosovo je prvo angažovanje g. Schlee-a na Zapadni Balkan i  uzbuđen je što radi sa timom  FES-ove kancelarije u Prištini, kao i sa starim i novim partnerskim organizacijama.

Osoblje FES-Priština sa zadovoljstvom pozdravlja g. Schlee-a kao direktora tima i raduje se zajedničkom sprovođenju projekata usmerenih na promovisanju socijaldemokratije na Kosovu i u regionu.

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org