02.08.2018

"Osnaživanje uloge mladih u donošenju odluka na lokalnom nivou"

Radionica će odvijati radove od 27. do 29. jula 2018. godine u Boge.

Održana je trodnevna radionica sa mladima opštine Lipljan u vezi sa jačanjem uloge mladih u donošenju odluka na lokalnom nivou. Cilj ove radionice je da mladi iz svih zajednica u opštini Lipljan postanu deo odlučivanja, tako što će prioritizirati njihove zahteve  i potrebe.

Ova radionica je deo jedne od strateških oblasti Nacionalnog kongresa mladih Kosova za osnaživanje mladih  u procesima donošenja javnih odluka. Radionica je finansijski podržana od Friedrich Ebert  Stiftung (FES) i implementirana  od  Omladinskog Centra u Lipljanu (LYC).


Nakon završetka ove radionice biće izrađen  dokument koji obuhvata izazove i probleme sa kojima se suočavaju mladi ove opštine. štaviše, ovaj dokument sadrži konkretne zahteve, kojeg će mladi učesnici dostaviti opštini Lipljan za implementaciju.

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org