07.06.2019

Panel diskusija o važnosti interkulturalnog dijaloga

U okviru "Balkanske nedelje kulture 2019" mladi  predstavnici Regionalne kancelarije za saradnju mladih RYCO, zajedno sa Sekretarijatom RYCO-a i nemačkim ambasadorom na Kosovu, Christin Heldt, diskutovali su 7. juna 2019. u Prištini "Važnost interkulturalnog dijaloga za unapređenje regionalne saradnje". Predstavnici mladih su naglasili moć kulture da ujedini ljude i razmeni vredna interkulturalna iskustva. Na ovaj način RYCO nudi nove mogućnosti za razmenu mladih i saradnju na regionalnom nivou. Tokom sledeće diskusije učesnici su istakli slobodu kretanja i prevladavajuće nacionalističke priče kao izazove interkulturalnog dijaloga i regionalne saradnje u zemljama Zapadnog Balkana.

Projekt "Nedelja balkanske kulture 2019." ima za cilj povećanje interkulturne  saradnje među mladima na zapadnom Balkanu i stvaranje mogućnosti za interkulturalni dijalog i međuetničku komunikaciju kroz umetnost i kulturu. Panel diskusiju je organizovao ACCESS uz podršku Ministarstva kulture, omladine i sporta i Fondacije Friedrich-Ebert u Prištini.

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org