28.06.2019

Politička Akademija 2019.

Koje su osnovne vrednosti socijaldemokratije? I kako možemo prevesti slobodu, jednakost, solidarnost i pravdu u dnevnu politiku? Tokom devetodnevnog treninga od 28. juna do 6. jula, mladi aktivisti su imali priliku da uče i razgovaraju o principima socijaldemokratije na Političkoj akademiji FES 2019., održanoj na Kosovu, sa različitim predavačima i predstavnicima političkih stranaka. Trening je započeo predavanjem o socijaldemokraciji pre nego što se dublje uključio u odnos socijaldemokratije sa ekonomskom sferom. Učesnici su analizirali različite ekonomske modele, radili na prednostima i slabostima ekonomskog modela i koristili svoje pregovaračke veštine preuzimanjem uloge vlade, sindikata i predstavnika privatnog sektora.

Treći deo Političke akademije obučio je učesnike za organizovanje političkih kampanja. Polazeći od jasne definicije problema kako bi se pronašlo rešenje, razmišljajući o ciljnim grupama, identifikujući strukture podrške i protivnike, te stvaranjem odgovarajućeg vremenskog okvira - svi su naučili puno o sastojcima koji omogućavaju dobru i efektivnu političku kampanju! Dalje, diskutovan je proces integracije Kosova u EU i regionalni bezbednosni kontekst, kao i uticaji koji dolaze od spoljnih aktera na Kosovu i regionu Zapadnog Balkana. Politička akademija završila je radionicom – pozorištem, koristeći metode prikazivanja onih koji su ugnjetavani, i sa Pozorišnim forumom da bi se preispitali postojeći izazovi na Kosovu. 

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org