25.11.2019

Radionica o strateškom planiranju za Nacionalni kongres mladih 2020

Ove godine radionica strateškog planiranja za Nacionalni kongres mladih 2020. održana je u Prevali, u Prizrenu od 21. do 24. Novembra 2019. godine. Tokom ova četiri dana, grupa od 25 mladih iz različitih omladinskih organizacija, uz podršku Fondacije Friedrich Ebert, Kancelarija u Prištini, okupila se kako bi razmotrila poslednji Nacionalni kongres mladih i razvila nove ideje i prioritetne aktivnosti mladih za 2020. godinu. Svojom pozitivnom energijom, velikim i inspirativnim idejama, osnaživanjem mladih i kritičkim razmišljanjem ovi su mladi postigli da razviju dobro završen plan za predstojeće događaje u 2020. godini.

Za razliku od prethodnih godina, ove godine je šest mladih žena iz volontera mladih Ujedinjenih nacija- Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP), bilo deo radionice. Njihovo prisustvo i  ideje su bile veoma dobrodošle za sve učesnike.

Prvi dan okarakterisan je sveobuhvatnim razmišljanjem  svih učesnika o proteklom Kongresu, koji je održan u septembru 2019. godine. Tokom tih razmišljanja razgovarano je o organizovanju događaja, glavnim temama Kongresa, završenim aktivnostima, o onome što je trebalo učiniti drugačije ili na bolji način i kako su ta dostignuća mogla biti vidljivija. Zatim se nastavilo sa drugim danom, čija se glavna tema odnosila na osnovne koncepte strateškog planiranja i ciljeve.

Kao rezultat toga, učesnici su imali priliku kritički analizirati i izgraditi osnovne strategije za buduće događaje, zasnovane na četiri prioritetne oblasti Kongresa: obrazovanje, društveni i kulturni život, zapošljavanje i učešće i donošenje odluka. Prvo, ideja o formiranju vodeće strukture Kongresa postavljena je kao ključna potreba za boljim funkcionisanjem Kongresa.

Stoga je stvoren okvir ove strukture, u kome su postavljene odgovorne osobe za svaku od četiri prioritetnih oblasti Kongresa. Pored ovih grupa, ova struktura uključuje koordinatora i osobu koja će biti odgovorna za odnose sa javnošću. Podeljeni u četiri glavne grupe, a i više,  učesnici su razvili svoje ključne ciljeve i aktivnosti za narednu godinu.  Ovi ciljevi i aktivnosti bili su bazirani na osnovnim potrebama mladih Kosova u njihovoj zajednici, počevši od boljeg obrazovnog sistema, više mogućnosti zapošljavanja, podizanja svesti o važnosti društvenog i kulturnog života i važnosti uključivanja mladih u donošenje odluka, posebno kada se radi o odlukama  koje se odnose na podelu budžeta za mlade, ili izradu zakona i zakonskih strategija vezanih za mlade.

Druga važna tema, o kojoj se razgovaralo tokom ova četiri dana, bila je i činjenica otvorenog poziva i drugih organizacija da se pridruže ovim inicijativama. Deo 1. i 2. Kongresa bilo je više od 200 predstavnika omladinskih organizacija i centara, studentskih sindikata i predstavnika lokalnih i međunarodnih institucija. Ove godine želimo poboljšati našu saradnju sa drugim nevladinim organizacijama i relevantnim institucijama.

Zaključno, ova četvoro-dnevna radionica rezultirala je razvojem vodeće strukture Kongresa, postavljanjem odgovornih osoba  za svaku od prioritetnih oblasti  i izradom strateškog plana ciljeva i aktivnosti, koje će biti organizovane tokom 2020. godine. Naravno, kao i svake godine, ove aktivnosti će biti krunisane glavnim događajem Nacionalnog kongresa mladih, koji će se održati u maju ili junu 2020. godine.

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org