08.04.2021

Serija debata: Mladi glasaju

Debatni centar u okviru Nacionalnog kongresa mladih Kosova tokom predizborne kampanje za prevremene parlamentarne izbore na Kosovu sproveo je četiri (4) tematske rasprave sa mladima i profesionalcima i profesorima iz relevantnih oblasti.

U prvoj diskusiji o YOUth ELECT seriji tema je bila "Političke ideologije i proces glasanja". U ovoj diskusiji pozvani panelisti bili su g. Anton Vukpalaj, profesor političkih nauka, g. Rene Schlee, direktor kancelarije FES-a na Kosovu i g. Vigan Sejdiu, politikolog, dok u svojstvu moderatora g. Erblin Hoxha, izvršni direktor Debatnog centra. Primarna svrha ove diskusije bila je informisanje mladih glasača o političkim ideologijama i situaciji na Kosovu.

Video: “Političke ideologije i proces glasanja”

Druga diskusija o YOUth ELECT seriji održana je na temu "Refleksija o odlučnosti za glasanje", gde su bili gosti: Jeta Xharra (novinarka), Agnesa Haxhiu (istraživač u KDI) i Adnan Rrustemi (kandidat za poslanika iz LVV-a). Ova debata imala je za cilj da mladim ljudima pruži novu perspektivu pozvanih panelista kako bi im pomogla da blagovremeno odrede prioritete glasanja između kandidata ili stranke.

Video: “Refleksija o odlučnosti za glasanje”

U trećoj raspravi o YOUth ELECT seriji razgovarano je o temi "Težina izbornih obećanja". U ovoj diskusiji panelisti su bili gđa. Donika Emini, direktor Platforme Civikos, g. Korab Sejdiu, advokat i bivši poslanik i Vigan Sejdiu, politikolog. Primarna svrha ove diskusije bila je informisanje mladih glasača o izbornim obećanjima, programima političkih partija i važnosti uključivanja stvarnih zahteva mladih i građana.

Video: “Težina izbornih obećanja”

U četvrtoj diskusiji serije YOUth ELECT tema je bila "Uključivanje mladih u omladinske forume političkih partija - suštinska ili površna". U ovoj diskusiji pozvani panelisti bili su  g. Butrint Berisha, istraživač u PIPS-u, g. Enis Dërguti, koordinator Nacionalnog kongresa mladih Kosova, g. Erblin Hoxha, izvršni direktor Debatnog centra, dok smo u svojstvu moderatora imali g. Vigan Sejdiu. Primarna svrha ove diskusije bila je informisanje mladih glasača o obliku učešća mladih u političkim strankama i situaciji na Kosovu.

Video: “Uključivanje mladih u omladinske forume političkih partija"

Tokom ovih debata smatralo se potrebnim da se omladina više informiše o političkim i izbornim procesima i da se upozna sa sadržajem političkih ideologija, kako bi mogli da donose odluke tokom glasanja na osnovu znanja koje poseduju i bazirajući se na  izborne   programe, a ne samo radi ispunjavanja građanske obaveze. Još jedan važan element bio je poziv na veće uključivanje mladih u političke i procese donošenja odluka u okviru omladinskih foruma političkih partija i drugih vladajućih institucija kako bi se povećala zastupljenost glasa mladih u tim procesima.

U okviru ovog projekta izrađena su dva video-zapisa o podizanju svesti, koja su imala za cilj da pozovu mlade ljude i žene da izađu u velikom broju i ostvare svoje biračko pravo.

Video 1 – Draga omladino, nemojte ih slušati, izađite i glasajte !

 

Video 2-  Drage žene, nemojte ih slušati, izađite i glasajte!

 

 

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org