14.09.2020

Serija debata u okviru projekta: "Diaspora Education"

Diaspora ED bio je projekt koji je imao za cilj da okupi stručnjake i umetnike iz dijaspore sa srednjoškolcima na Kosovu. Glavni cilj ovog projekta bio je da učenici sa Kosova imaju priliku da koriste koristi od interaktivnih predavanja za poboljšanje mekih veština. Deset profesionalaca iz dijaspore bilo je angažovano kao predavači u ovom projektu i oni su podelili sa učesnicima iz kosovskih srednjih škola svoja iskustva, putovanja i znanje o mekim veštinama.

Predavanja u srednjim školama:

 "Kako uspeti u životu"

Naše prvo predavanje „Kako uspeti u životu“ održano je 4. marta 2020. godine u srednjoj školi „Xhevdet Doda“ u Prištini, dok je predavač bio Mark Kosmo, poznati albansko-američki državljanin koji živi u SAD-u. Marku je poznati aktivista za nacionalno pitanje među Albancima koji žive u SAD-u i predsedavajući nekoliko organizacija. Njegovo predavanje bilo je fokusirano na važnost mekih veština u životu. Istaknuo je kako je mreža ljudi koje poznaje utkala put uspesima koje je postigao do sada.  Upoznao je učenike sa teorijom „šest stepen razdvojenosti“ prema kojoj su svi ljudi daleko od šest ili manje socijalnih veza jedni od drugih.

 "Obrazovanje i meke veštine"

Drugo predavanje „Obrazovanje i meke veštine“ organizovano je 9. marta 2020. godine u srednjoj školi „Lutfi Musiqi“, Vučitrn, dok je predavač bio Muhamet Idrizi. Muhamet je kandidat za doktora nauka u oblasti obrazovanja i radi kao nastavnik, a takođe je i nemački državni zvaničnik u gradu Hamburgu. Njegovo predavanje bilo je usmereno na važnost obrazovanja u životu. Učenicima u Vučitrnu objasnio je da je obrazovanje ključ uspeha u njihovim životima, bez obzira gde žive. Na osnovu svog iskustva učitelja u Nemačkoj i bivšeg učenika migranata, spomenuo je kako u Nemačkoj neko koji uči i naporno radi postiže mnogo u životu. Razlika između obrazovnog sistema na Kosovu i onog u Nemačkoj je veoma velika, ali on naglašava da, bez obzira na okolnosti, učenike ne treba obeshrabriti, već nastaviti školovanje i slediti svoje ciljeve u životu.

 "Ostati na Kosovu ili odlaziti u inostranstvo"

Treće predavanje iz projekta Dijaspore ED „Ostati na Kosovu ili odlaziti u inostranstvo“ organizovano 10. marta 2020. godine u srednjoj školi „Andrea Durrsaku“ u Kamenici. Predavač Avni Mustafaj je poznati aktivista iz albanske zajednice u Njujorku i bio je deo delegacije koja se tokom rata 1999. godine sastala sa Predsednikom SAD Billom Klintonom, kako bi se pozabavila zločinima koji su počinjeni na Kosovu. Predavanje je bilo fokusirano na uspostavljanje paralele između života u SAD-u i života na Kosovu. Naglasio je da američki san prikazan u holivudskim filmovima nije nužno stvarnost u kojoj ljudi žive u SAD-u. Predočio je pozitivne i negativne strane života u inostranstvu i tražio je od studenata da sami donose odluke, bilo da žele da ostanu na Kosovu ili odu u inostranstvo.   

  "Postati grafički dizajner u povezanom svetu"

Istog dana, u srednjoj školi "Adem Kastrati", Gasper Sopi, predavao je učenicima Gnjilana kako "Postati grafički dizajner u povezanom svetu". Gasper je jedan od najuspešnijih dizajnera koji živi u Hrvatskoj, iako je u poslednje dvije godine zarađivao za život kao "nomad" širom sveta. Ova škola je namerno odabrana, uzimajući u obzir umetnički profil predmeta i Gasperov profil. Učenici su informisani o Gasperovom putovanju u oblasti dizajna, a takođe su saznali i za mogućnosti koje nude na mreži za unapređenje svojih veština dizajniranja i za promociju njihovog rada.

 Online predavanja - Tokom zatvaranja zbog Pandemije Covid-19

  "Putovanje kreatora promena (change-maker)"        

Naše prvo virtuelno interaktivno predavanje organizovano je 30. marta. Mentor Dida, kreator promena, poznat u SAD-u i na Kosovu, govorio je o mogućnostima za kosovske učenike da studiraju u inostranstvu i potencijalnim izazovima sa kojima mogu da se suoče kada se nastane tamo. Drugi deo njegovog predavanja usredsredio se na uticaj koji ovi učenici mogu imati na svoju zajednicu, kao kreatori promena.

 

  1.  "Studiranje nikad nije kasno"

Zymryte Hoxhaj, poznati dizajner u Nemačkoj, 12. maja 2020. godine predavala je studentima kroz diskusiju, na temu „Studiranje nikad nije kasno“. Spomenula je svoje lično i profesionalno putovanje kako bi objasnila učenicima da ne treba žuriti sa odlukama ili čak studirati ako nisu sigurni, jer nema vremenskog ograničenja kada treba početi i kada završiti studij. Drugi važan aspekt ovog predavanja bio je da ne bi svako trebalo da ima za cilj da uči i da ima dobra radna mesta, jer i radna mesta koja su neophodna dobro  su plaćena i takođe su neophodni poslovi.

 "Mogućnosti za razmenu mladih i veština"

Naše treće virtualno predavanje „Mogućnosti za razmenu mladih i veština“ organizovano je 19. maja 2020. godine, a vodila ga je Ilira Aliaj. Ilira živi u Nemačkoj i njena profesija je usko povezana sa razmenom iskustava mladih. Informisala je mlade Kosova o različitim međunarodnim razmenama mladih i mogućnostima koje imaju u drugim zemljama i na poljima  koja ih zanimaju. Važnost novih mreža i veštine koje mladi ljudi stiču u razmeni ovih iskustava pomoći će im u budućnosti.

 "Putovanje u inostranstvo sa kosovskim pasošem"    

"Putovanje u inostranstvo sa kosovskim pasošem" bilo je naše četvrto virtuelno predavanje, organizovano 26. maja 2020. Ovo interaktivno predavanje održala je Lavdie Zymberi, volonter Ujedinjenih nacija u Južnom Sudanu, koja je otputovala u više da 40 zemalja širom sveta sa kosovskim pasošem. Informisala je učenike o trikovima, izbegavanjima i savetima kako da slobodno i bezbedno putujete sa kosovskim pasošem.  

  "Tri diplome na tri jezika"

Tringë Krasniqi, psiholog iz SAD-a, vodila je 4. juna 2020. peto virtuelno predavanje "Tri diplome na tri jezika". Sa učenicima je razgovarala o svom ličnom  putu tokom  studiranja u tri različite zemlje i tri različita jezika. Učenici su informisani  o mogućnostima koje mogu imati ako studiraju u inostranstvu, posebno u Francuskoj.

  "Živeti kroz umetnost"

Naše poslednje predavanje "Živeti kroz umetnost" vodio je Vlashent Sata, poznati albanski pevač u Francuskoj. Svojim predavanjem Vlashent je informisao učenike  o važnosti autentičnosti i ustrajnosti u svojoj umetnosti. Naglasio je uticaj koji je studij u Francuskoj imao na njega  i koji je doveo do njegovog formiranja kao umetnika, a istovremeno je podstakao učenike da istražuju mogućnosti studiranja u inostranstvu.

 Projekat u brojkama

Ukupno je 509 učenika imalo direktne koristi od ovih predavanja. Učenici su bili iz 24 opštine, 47 različitih škola na Kosovu, dok su dva učenika bila iz severne Makedonije. Preko naših kanala društvenih medija bilo je  više od 6000 gledalaca na Facebooku i više od 150 na Youtubeu, koji su indirektno imali koristi od ovih predavanja.

 

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org