22.11.2018

Studijska poseta u Baden-Württemberg, Nemačkoj

Druga studijska poseta Nemačkoj ove godine: Učešće mladih u građanskom društvu i političkim procesima kao snažni stubovi demokratije

Od 4. do 11. novembra 2018. godine, u državi Baden-Württemberg(BW, jedna od saveznih država u Nemačkoj)  organizovana je druga studijska poseta za alumni Političke akademije i članove Nacionalnog kongresa mladih. Tokom te nedelje učesnici su upoznati sa političkim sistemom Nemačke, koji je podeljen na četiri nivoa, pri čemu državni nivo i savezni nivo predstavljaju najvišu strukturu.

Grupa je informisana od strane g.-đe Anja Dargatz, šef osoblja FES-a u landu BW, o društvenim i političkim debatama u BW i Nemačkoj. Učesnici su se takođe sastali sa socijaldemokratskim političarima, kao što je član Bundestaga, Josip Juratović i član predsedavajućeg Parlamenta landa BW, Gabi Rolland, kao i sa grupom mladih socijalista Jusos u BW.

Oni su se takođe upoznali sa radom sindikata i o zastupljenosti interesa radnika preko radničkih saveta, u kojima su i predstavnici mladih. U okviru programa, grupa je posetila fabriku Audi i upoznala se o uslovima rada. Grupa se sastala i sa dr. Knut Krohn, glavni i odgovorni urednik lista Stuttgarter Nachriten i razgovarala s njim o medijima i aktuelnim političkim zbivanjima u Nemačkoj. Nakon toga, učesnici su obišli prostorije u kojima se štampa ovaj list.

Grupa je takođe informirana o radu omladinskih organizacija i struktura u Štutgartu i saznala o visokom nivou omladinskog rada u BW-u.

Sve u svemu,  program je ponudio učesnicima razne uvide u društveno-politički rad različitih organizacija u Baden-Württembergu.

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org