Studijska poseta za alumni političke akademije "Angažovanje mladih u politici i civilnom društvu"

Düsseldorf, od 09. do 14. jula 2018

Kancelarija Fondacije Friedrih-Ebert (FES) na Kosovu, organizovala je studijsku posetu od 09 - 14. jula 2018. god. u Dizeldorfu, Nemačka za alumni Politička akademija. Bila je to šesta studijska poseta, organizovana za alumni PA. Kroz ovu aktivnost pokušali smo da političko obrazovanje transformišemo u praksi, tretirajući i diskutujući najvažnije teme iz regionalnog i međunarodnog spektra.

U utorak smo započeli putovanje posetom u sedište Fondacije Friedrich-Ebert u Bonu. Imali smo susret sa dr. Martin Pfafferott, sa kojim smo razgovarali o radu i angažovanju  Fondacije FES u okviru različitih tema u regionu Severna Rajna Vestfalija (Northern Rhine Westphalia) i šire. Uprkos drugim interesantnim temama, grupa je uspela da se fokusira diskusiji o angažovanju mladih i ulozi FES-a u ovom pitanju. Zatim smo posetili Haus der Geschichte, u Narodnom muzeju Njemačke.Tamo se delegacija izbliza upoznala sa političkim, socijalnim i kulturnim aspektom istorije Nemačke, i to preko istorijskih predstavnika, individualnih/kolektivnih ideja, istorijskih događaja i razvoja,  do današnjih dana. Onda u sredu smo imali sastanak i razgovor sa lokalnim NVO NABU NRW & NABU Stadtverband- sa predstavnicom Ilona Steffe iz oblasti životne sredine.

Na političkom nivou smo se sreli sa Josef Neuman, član NRV Landtag, kako bi razgovarali o položaju mladih, obrazovanju i o politikama tržišta rada; razgovarali smo o izazovima mladih u Nemačkoj i izvan nje, o saradnji i politikama u vezi mladih na Kosovu, koji su zainteresovani da studiraju i rade u Nemačkoj. Zatim, grupa je bila zainteresovana da zna o međunarodnoj politici na regionalnom nivou, kako bi shvatila poziciju socijaldemokrata u vezi sa novim izazovima u Nemačkoj i Evropi, kao što su imigracija, desničarski populizam u porastu, nacionalizam i pristupi o tome kako tretirati ove izazove sa socijaldemokratskog aspekta. Nakon ove plodne i konstruktivne diskusije, bili smo pozvani da budemo prisutni za kratko vreme u skupštinskoj raspravi unutar NRV Landtag.

Nakon toga, prošetali smo se kroz grad Düsseldorf, a predvodio nas je Kölle Global i tamo smo videli primere prerade hrane, otpada hrane, plastike i posetili smo i banke, itd.

U četvrtak, naš dnevni red je bio fokusiran na oblast radnih prava i obrazovanja i omladinskog angažmana, a za tu svrhu sastali smo se sa Eric Schley, sekretar za omladinu DGB Jugend, Konfederacija nemačkih sindikata. Informisani smo o funkciji DGB-a, posebno o omladinskoj organizaciji, strukturi, izazovima i angažovanjima mladih u NRV i stranim zemljama. Upoznali smo se sa primerima iz rada i aktivnosti koje se sprovode, kao što su, na primer, digitalizacije unutar sindikati, s ciljem da radno okruženje bude privlačnije i u skladu sa zahtevima tržišta rada.

Drugi zanimljiv sastanak bio je susret sa mladim socijalistima NRW-a. Razmenjivali smo svoja iskustva kao mladi iz obe zemlje i predstavili svoja mišljenja o socijaldemokratiji i njenim vrednostima. Informisali smo se o njenoj ulozi i oblasti aktivnosti, o organizaciji "JuSos", o strukturi, saradnji sa SDP-om i problemima naj izazovnih  tema sa kojima se oni suočavaju u Severna Rajna Vestfalija (Northern Rhine Westphalia) kao omladinski i studentski i aktivisti.

Poslednjeg dana, u petak, primio nas je Landtag Düsseldorf-a, da bi razgovarali o politici na lokalnom nivou sa gradonačelnikom - Thomas Geisel, SPD (Oberbürgermeister Düsseldorf). U cilju produbljivanja debate, realizovali smo sastanak sa Miriam Koch, direktor Kancelarije za migracije i integracije, u Düsseldorfu. Posebno smo razgovarali o imigraciji i integraciji u Düsseldorfu. Odgovor na talasu migracije u poslednje 3 godine, a naročito ponuđeno gostoprimstvo od strane NRV institucije, bivajući njihov domaćin, nudeći smeštaj, stvarajući posebne prostorije za prihvatanje i smeštaj imigranata, trudeći se da im omoguće da nauče  jezik, smeštajući ih u školama i pružajući im finansijsku podršku i zdravstvenu zaštitu do konačnog rešenja njihovog stanja.

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org