Mediji

The Political Academy of the Friedrich Ebert Stiftung Kosova


Serija 2: Priče o porodicama u potrebi #2


Serija 2: Priče o porodicama u potrebi #3


Serija 2: Priče o porodicama u potrebi #4


Serija 2: Priče o porodicama u potrebi #5


Kosovske priče tokom pandemije COVID 19 #1


Kosovske priče tokom pandemije COVID 19 #2


Kosovske priče tokom pandemije COVID 19 #4


Kosovske priče tokom pandemije COVID 19 #5

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Ul. Pashko Vasa 23
10000 Priština
Republika Kosovo

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org

FES Kosovo na Youtube-u

FES Kosovo na Youtube-u

Pronađite više materijala sa naše liste video-zapisa na YouTube-u. više

Nazad na vrh