Ngjarje

Lajmet dhe Ngjarjet

14.06.2019 | Ngjarje

Sigurim Social - Zhvillim Ekonomik – Punë dhe Jetë e Denjë


më shumë

07.06.2019 | Ngjarje

03.06.2019 | Ngjarje

16.05.2019 | Ngjarje

02.05.2019 | Ngjarje

Fondacioni Friedrich-Ebert në Prishtinë në bashkëpunim me Organizatën Gjermane për Bashkëpunim (GIZ) dhe Oden Ekonomike Gjermano-Kosovare (OEGJK) me…


më shumë

01.05.2019 | Ngjarje

23.04.2019, ICK Prishtina


më shumë

26.04.2019 | Ngjarje

16.04.2019 | Ngjarje

Friedrich Ebert Stiftung, Prishtina Office në bashkëpunim me Lipjan Youth Center në kuadër të serisë së aktiviteteve të Kongresit Kombëtar të të…


më shumë

08.04.2019 | Ngjarje

Të martën, datë 2 prill, Zyra e Fondacionit Friedrich-Ebert (FES) në Kosovë, i ka paraqitur rezultatet nga studimi i kryer për rininë, i cili ofron…


më shumë

08.04.2019 | Ngjarje

Prej datës 21 deri 24 mars, FES-i ka tubuar 16 të rinj në Beograd të cilët vinin nga organizatat rinore prej gjashtë shteteve të Ballkanit Perëndimor.…


më shumë

Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Rr. Pashko Vasa 23
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org

Publikimet më të reja

Kthehu në fillim