Publikime

Publikimet më të reja

Gashi, Ardiana; Gashi, Petrit

Inkluzivnost na nivou odgovora Vlade na krizu COVID-19

Ko je ostao isključen?
Prishtina, 2021

Shkarko publikimin (2,6 MB PDF-File)


Gashi, Ardiana; Gashi, Petrit

Mbulueshmëria e reagimit të qeverisë ndaj krizës COVID-19

Kush u la pas dore?
Prishtina, 2021

Shkarko publikimin (2,6 MB PDF-File)


Gashi, Ardiana; Gashi, Petrit

Inclusiveness of the government response to the COVID-19 crisis

Who was left behind?
Prishtina, 2021

Shkarko publikimin (2,5 MB PDF-File)


Zogjani, Valëza

Report on the performance of municipalities in the area of communication with citizens

Prishtina, 2021

Shkarko publikimin (1,5 MB PDF-File)


Zogjani, Valëza

Raport mbi performancën e komunave në fushën e komunikimit me qytetar/e

Prishtina, 2021

Shkarko publikimin (1,5 MB PDF-File)


Efekat pandemije Covid-19 na Kosovu

Rezultat opštinskih budžeta
Prishtina, 2021

Shkarko publikimin (4,4 MB PDF-File)


The effect of Covid-19 pandemic in Kosovo

Outlook of municipal budgets
Prishtina, 2021

Shkarko publikimin (2,4 MB PDF-File)


Efekti pandemisë COVID-19 në Kosovë

Rezultati i buxheteve komunale
Prishtina, 2021

Shkarko publikimin (2,5 MB PDF-File)


Tafallari, Driton; Morina, Burim

Banimi social në Kosovë

Hulumtim
Prishtina, 2020

Shkarko publikimin (1,5 MB PDF-File)


Behrami, Majlinda; Pacolli, Fitim; Ramqaj, Florent

Why is early education the solution?

Prishtina, 2020

Shkarko publikimin (18 MB, PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Rr. Pashko Vasa 23
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org

Green Energy

FES Kosova ka publikuar një fletushkë në kuadër të fushatës për shtytjen e zhvillimit ekonomik përmes platformës Kosova që Duam, në të cilën ekonomia ndërlidhet me energjinë e gjelbërt. Fletushka prezanton disa rekomandime se si ekonomia e Kosovës mund të ndërtohet përmes energjisë së gjelbërt, duke ndërmarrë hapa ku profesionistët e duhur mund të angazhohen në këtë fushë, planfikimi bëhet në mënyrë strategjike, si dhe përgjegjësitë dhe akterët relevantë të fushës definohen. Benefitet e një aktivizmi të tillë sjellin një ambient të shëndetshëm, energji të sigurt, si dhe punësim dhe zhvillim të qëndrueshëm.
Download

Ngjarjet më të reja

Kthehu në fillim