Publikime

Publikimet më të reja

Kosovo in the Berlin process

Zeneli, Sokol; Smolica, Gresa; Morina, Arbenitë

Kosovo in the Berlin process

Addressing uncertainties and jarnessing opportunities
Prishtina, 2023

Shkarko publikimin (310 KB, PDF-File)


Studija o ženama u Republici Kosovo (2021/2022)

Studija o ženama u Republici Kosovo (2021/2022)

Pogledi o društvu, porodici, vrednostima, obrazovanjuk zapošljavanju, politici, bezbednosti i zdravstvenoj zaštiti
Prishtina, 2023

Shkarko publikimin (20 MB, PDF-File)


Asociacioni i Komunave në Republikën e Kosovës në të cilat Komuniteti Serb i Kosovës është në Shumicë

Asociacioni i Komunave në Republikën e Kosovës në të cilat Komuniteti Serb i Kosovës është në Shumicë

Prishtina, 2023

Shkarko publikimin (400 KB, PDF-File)


Asocijaciju opština u Republici Kosovo u kojoj je Kosovski Srbin Zajednica je u većini

Asocijaciju opština u Republici Kosovo u kojoj je Kosovski Srbin Zajednica je u većini

Prishtina, 2023

Shkarko publikimin (440 KB, PDF-File)


Prices fluctuation of agricultural products and of basic basket in the last decade

Bajrami, Egzon

Prices fluctuation of agricultural products and of basic basket in the last decade

Measures to withstand inflation in uncertain economic circumstances
Prishtina, 2023

Shkarko publikimin (2,3 MB PDF-File)


Luhatja e çmimeve të produkteve bujqësore dhe shportës bazike në dekadën e fundit

Bajrami, Egzon

Luhatja e çmimeve të produkteve bujqësore dhe shportës bazike në dekadën e fundit

Masat për përballimin e inflacionit në rrethana të pasigurta ekonomike
Prishtina, 2023

Shkarko publikimin (3 MB, PDF-File)


Women's study in the Republic of Kosovo (2021/2022)

Women's study in the Republic of Kosovo (2021/2022)

Insights on society, family, values, education, employment, politics, security and healthcare
Prishtina, 2023

Shkarko publikimin (13 MB, PDF-File)


Association of Municipalities in the Republic of Kosovo in which the Kosovo Serb Community is in Majority

Association of Municipalities in the Republic of Kosovo in which the Kosovo Serb Community is in Majority

Prishtina, 2023

Shkarko publikimin (800 KB, PDF-File)


Limitations and prospects of economic relations between the Republic of Kosova and Serbia

Jakurti, Edison

Limitations and prospects of economic relations between the Republic of Kosova and Serbia

Prishtina, 2022

Shkarko publikimin (6,3 MB PDF-File)


Kuzifimet dhe perspektiva e marrëdhënieve ekonomike ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Serbisë

Jakurti, Edison

Kuzifimet dhe perspektiva e marrëdhënieve ekonomike ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Serbisë

Prishtina, 2022

Shkarko publikimin (6,9 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Rr. Pashko Vasa 23
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org

Green Energy

FES Kosova ka publikuar një fletushkë në kuadër të fushatës për shtytjen e zhvillimit ekonomik përmes platformës Kosova që Duam, në të cilën ekonomia ndërlidhet me energjinë e gjelbërt. Fletushka prezanton disa rekomandime se si ekonomia e Kosovës mund të ndërtohet përmes energjisë së gjelbërt, duke ndërmarrë hapa ku profesionistët e duhur mund të angazhohen në këtë fushë, planfikimi bëhet në mënyrë strategjike, si dhe përgjegjësitë dhe akterët relevantë të fushës definohen. Benefitet e një aktivizmi të tillë sjellin një ambient të shëndetshëm, energji të sigurt, si dhe punësim dhe zhvillim të qëndrueshëm.
Download