Publikime

Publikimet më të reja

Social policies in Kosovo

Murati, Valon; Berisha, Qerkin

Social policies in Kosovo

social schemes and their conformity within the Kosovo reality
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (390 KB, PDF-File)


Politikat social në Kosovë

Murati, Valon; Berisha, Qerkin

Politikat social në Kosovë

skemat sociale dhe përshtatshmëria e tyre me realitetin Kosovar
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (390 KB, PDF-File)


South East Europe Student Research Conference 2010

South East Europe Student Research Conference 2010

conference proceedings ; 28 - 29 May 2010, Prishtina, Kosovo
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (450 KB, PDF-File)


Rregullimi i Marrëdhënies së punës në Kosovë

Rregullimi i Marrëdhënies së punës në Kosovë

ligji dhe zbatimi i tij
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (1 MB, PDF-File)


Image of women politicians in the Kosovo media

Vuniqi, Luljeta

Image of women politicians in the Kosovo media

Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (5 MB, PDF-File)


Party attitudes towards the society

Shaipi, Kushtrim; Maliqi, Agon

Party attitudes towards the society

values, religion, state and individuality
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (390 KB, PDF-File)


Qëndrimet e partive kundrejt shoqërisë

Shaipi, Kushtrim; Maliqi, Agon

Qëndrimet e partive kundrejt shoqërisë

vlerat, religjioni, shteti dhe individualiteti
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (390 KB, PDF-File)


Local government and administration in Kosovo

Local government and administration in Kosovo

Kosovar Institute for Policy Research and Development. - Prishtina, 2004. - 112 S. = 1,7 MB PDF-File. - (Policy resaerch series
Prishtina, 2013

Shkarko publikimin (1,7 MB PDF-File)


Friedrich-Ebert-Stiftung 
Kosovo

Rr. Pashko Vasa 23
10000 Prishtinë
Republika e Kosovës

+381 (0) 38 600 108
info(at)fes-kosovo.org

Green Energy

FES Kosova ka publikuar një fletushkë në kuadër të fushatës për shtytjen e zhvillimit ekonomik përmes platformës Kosova që Duam, në të cilën ekonomia ndërlidhet me energjinë e gjelbërt. Fletushka prezanton disa rekomandime se si ekonomia e Kosovës mund të ndërtohet përmes energjisë së gjelbërt, duke ndërmarrë hapa ku profesionistët e duhur mund të angazhohen në këtë fushë, planfikimi bëhet në mënyrë strategjike, si dhe përgjegjësitë dhe akterët relevantë të fushës definohen. Benefitet e një aktivizmi të tillë sjellin një ambient të shëndetshëm, energji të sigurt, si dhe punësim dhe zhvillim të qëndrueshëm.
Download

Kthehu në fillim